Bæredygtigt fiskeri

Lystfiskeri skal være bæredygtigt, for at vi kan bevare en god balance mellem udnyttelse og beskyttelse, og sikre sunde fiskebestande af laks og havørred.

Sunde lakse- og havørredbestandene er nemlig et godt tegn på at miljøet og naturen i vandløbet har det godt. Det betyder dels, at lystfiskeriet ikke må belaste fiskebestandene for hårdt, og dels, at naturen langs de å-strækninger, der lægger vand til fiskeriet, ikke må tage skade af den øgede færdsel. Lystfiskeri skal være en aktivitet, der kommer samfundet til gode på forskellige niveauer. Gennem naturforbedringer af laksen og havørredens gyde- og opvækstområder skabes der grobund for at forbedre fiskeriet, og dermed sikre at flere å-strækninger bliver til attraktive fiskesteder. 

Stor lakseundersøgelse i Skjern Å - Læs mere her

Fiskeregler

På siden her kan du finde information om fisketegn og regler. Læs desuden mere omkring mindstemål og fredningstider.