Operafestival 2019

Dataprotection

Foto: Jannie Nyegaard

Her på siden kan du finde mere information omkring hvilke regler og vilkår, der gør sig gældende for brug af hjemmesiden www.visitherning.com.

Persondatapolitik

For VisitHerning er tillid en mærkesag. Derfor er vi også grundige og påpasselige, når vi behandler data om dig. I nedenstående kan du se, hvordan vi behandler data.

Vi indsamler og gemmer forskellige typer af oplysninger, alt efter hvilket samarbejde vi har med hinanden. Det kan være, at du er medlem af vores forening, kunde i vores bookingportal eller deltager på en konference eller messe.

Hvordan indsamler vi oplysninger?
Generelt indsamler og benytter vi dine oplysninger, for at levere den service vi har aftalt. Desuden indsamler vi statistiske oplysninger, som vi bruger til at forbedre vores service, kommunikation og markedsføring. Oplysninger får vi, når du selv giver dem til os – eller du er en del af en gruppe, som bliver håndteret samlet af en tredjepart. Når du benytter vores hjemmeside, apps og sociale medier opsamler vi data, som du kan læse mere om i vores cookiepolitik nedenfor.

Hvem deler vi oplysningerne med?
Hvis du bliver medlem af VisitHerning viser vi en række af oplysningerne om dig på vores hjemmeside og i andre markedsføringsmaterialer. Hvis du er kunde i vores bookingportal eller i vores bookingafdeling, så deler vi oplysningerne med de partnere, der er involveret i at levere den aftalte ydelse. Det kan være konferencelokalitet, hoteller, busservice og andet.

Vi benytter os af en række databehandlere, for at vi kan yde den nødvendige service til dig. De databehandlere har vi lavet en databehandleraftale med, hvor de forpligter sig til at overholde gældende lovgivning – også inden for beskyttelse af persondata.

Du ejer dine data – vi sletter dem
Du har ret til at få adgang til de oplysninger, som vi har om dig. Og du kan altid framelde dig evt. markedsføringsmateriale fra os. Vi sørger for, at dine oplysninger er beskyttede. Vi opbevarer dine data så længe det er nødvendigt, for at kunne levere den aftalte ydelse eller leve op til juridiske krav, hvor vi er forpligtet til at gemme oplysningerne.

Tilgængelighed

Retningslinjer for visitherning.dk/com

• Visitherning.com er udviklet til og testet i Windows og Macintosh platforme.

• Visitherning.com er testet til Microsoft Explorer, Google Chome, Safari, Firefox og Opera.

• Visitherning.com er optimeret til en skærmopløsning på 1280x1024 eller højere.

Visitherning.com findes i følgende sprogversioner:
• Dansk
• Engelsk

GuideDanmark og TouristOnline A/S findes i to sprogversioner:
• Dansk
• Engelsk

• Visitherning.com er udstyret med alternativ tekst (ALT-tekst) på alle knapper, billeder og grafikker.

• Alle sider indeholdende information kan udskrives i et læservenligt format.

• Når vi vælger tekstfarver, prøver vi at opnå den bedste læselighed med tydelig kontrast.

• HTML og CSS er blevet valideret efter W3C-standarderne.

• Vi bestræber os på at videreføre dette brugervenlige format.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på mail@visitherning.com eller 9627 2222.

Ansvarsfraskrivelse og fortrolighedserklæring

Juridisk ansvarsfraskrivelse

 1. Adgang til og brug af dette websted leveres af VisitHerning og er underlagt følgende vilkår og betingelser.
 2. Brug af dette websted udgør din accept af disse vilkår og betingelser, som træder i kraft, når du besøger dette websted første gang. VisitHerning forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid ved at beskrive ændringerne online. Det er dit ansvar regelmæssigt at gennemgå oplysninger, der er lagt online, for at få rettidig besked om sådanne ændringer. Din fortsatte brug af dette websted, efter at ændringer er blevet beskrevet, udgør din accept af denne aftale samt eventuelle beskrevne ændringer.
 3. Selvom VisitHerning bestræber sig på at sikre, at dette websted normalt er til rådighed 24 timer i døgnet, kan VisitHerning ikke holdes ansvarlig, hvis webstedet uanset grund er utilgængelig på noget som helst tidspunkt eller i en given periode.
 4. Adgangen til dette websted kan blive suspenderet midlertidigt eller permanent og uden varsel.
 5. Selvom VisitHerning samt enhver indholdsudbyder, såsom lokale turistbureauer, bestræber sig på at sikre, at oplysningerne på dette websted er korrekte, gives der ingen garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, for så vidt angår deres nøjagtighed, og hverken VisitHerning eller nogen anden udbyder påtager sig noget ansvar for fejl eller udeladelser. Oplysninger på dette websted kan indeholde unøjagtigheder eller trykfejl. Oplysninger kan blive ændret eller opdateret uden varsel. Dette websted udgør ikke et tilbud eller en kontrakt, men links til andre websteder kan omfatte tilbud eller kontrakter. Prisr og tilgængelighed af oplysninger kan blive ændret uden varsel.
 6. En del af dette websted indeholder materiale og oplysninger, der indsendes til VisitHerning af tredjemænd. Tredjemænd er ansvarlige for at sikre, at materiale og oplysninger, der indsendes direkte eller indirekte til optagelse på dette websted, overholder national samt relevant udenlandsk lovgivning. VisitHerning kan ikke garantere nøjagtigheden af sådant materiale og frasiger sig hermed udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl, udeladelser eller unøjagtigheder i materialet, fejlfortolkninger samt ethvert ansvar for tab, skuffelse, forsømmelighed eller skade forårsaget af tillid til det materiale, der findes på dette websted eller eventuelle fejl eller påståede fejl i leveringen af de tjenester, der henvises til heri, eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller forretningsophør for enhver person eller virksomhed, der er nævnt heri. Bekræftelse af oplysningernes nøjagtighed og korrekthed skal indhentes fra de relevante virksomheder. Et booking-system leveret af TouristOnline A /S er integreret som en del af portalen på VisitHerning.com. TouristOnline A /S er et uafhængigt selskab, og VisitHerning kan ikke gøres ansvarlig for brugen af booking-systemet eller konsekvenserne af en sådan brug. Der henvises til TouristOnline A /S' ansvarsfraskrivelse.
 7. Størstedelen af det illustrative materiale, kunst, fotografier og tekster etc. der tilgængeligt på dette websted er stillet til rådighed af uafhængige lokale virksomheder og af arrangørerne af begivenhederne. Andre fotografier, illustrationer osv. stilles til rådighed af fotografer gennem DenmarkMediaCenter. Alle leverandører af materiale til VisitHerning.com, herunder undersider, har erklæret over for VisitHerning, at materialet ikke krænker tredjemands rettigheder, men denne erklæring udgør ikke nogen form for garanti. Noget materiale er stillet til rådighed af andre, herunder brugere af VisitHerning.com, som også har erklæret, at deres offentliggjorte materiale ikke krænker tredjemands rettigheder. Sådanne erklæringer udgør dog ikke nogen form for garanti. Materialet er beskyttet af dansk og international lovgivning om intellektuel ejendomsret og må ikke kopieres eller gengives på nogen måde uden tilladelse fra VisitHerning. Der kan indhentes tilladelse til at anvende materiale, der findes på dette websted, ved at rette henvendelse til VisitHerning for at modtage skriftligt samtykke.
 8. Al kommunikation eller materiale, du sender eller overfører til VisitHerning over internettet er underlagt de særlige regler, der er anført i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.
 9. VisitHerning kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (herunder, uden begrænsning, erstatning for tab af forretning eller tab af fortjeneste), der opstår under kontrakt, tort eller andet fra brugen af eller manglende evne til at bruge dette websted eller materiale på webstedet, eller fra enhver handling eller beslutning, der er truffet som følge af brugen af dette websted eller ethvert sådant materiale.
 10. Endvidere påtager VisitHerning sig intet ansvar for indholdet af nogen som helst side, som der linkes til fra dette websted. De linkede websteder kontrolleres ikke af VisitHerning, og VisitHerning er ikke ansvarlig for indholdet på disse websider eller links på et linket websted eller eventuelle ændringer eller opdateringer til sådanne websteder. Sådanne links er opgivet for nemheds skyld "som de er og forefindes" uden nogen garanti, hverken udtrykte eller stiltiende, for så vidt angår oplysningerne på webstederne. Dette omfatter også links til uafhængige, lokale turistbureauer. Disse lokale turistbureauer har mulighed for og ret til at foretage deres egne justeringer på deres websteder
 11. Hvis nogen af disse vilkår eller betingelser konstateres ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke kan håndhæves på grund af lovgivningen i en stat eller et land, hvor disse vilkår er beregnet til at være i kraft, skal betingelsen, i det omfang og inden for den jurisdiktion, hvor den er ulovligt, ugyldig eller ikke kan håndhæves, adskilles og slettes fra den pågældende klausul, og de øvrige vilkår og betingelser skal overleve, forblive i fuld kraft og effekt og fortsætte med at være bindende og håndhæves.
 12. Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Ethvert sagsanlæg eller retslig proces vedrørende disse betingelser og vilkår eller parternes forpligtelser i henhold hertil skal udelukkende indbringes for Københavns Byret som første instans.
 13. VisitHerning er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl for så vidt angår pris eller information og forbeholder sig retten til at ændre ovennævnte uden varsel.

FORTROLIGHEDSERKLÆRING VI ER FORPLIGTET TIL AT BESKYTTE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

VisitHerning respekterer din ret til beskyttelse af dine personlige oplysninger. Vi har udarbejdet denne fortrolighedserklæring for at informere dig om vores praksis. Spørgsmål vedrørende denne fortrolighedserklæring kan stiles til info@visitherning.com 

Ved at tilgå www.visitherning.dk og bruge de tjenester, der leveres på dette websted, accepterer brugeren herved VisitHernings fortrolighedspolitik.

Oversigt
Beskyttelse af personlige oplysninger er centralt for de fleste internetbrugere. Hos VisitHerning er vi opmærksomme på, og fokuserer på, at beskytte vores kunders personlige oplysninger. Hvis du registrerer dig med henblik på at bruge webstedet, vil du blive bedt om at give visse oplysninger. Vi beder udelukkende om disse oplysninger med det formål at yde den bedst mulige service. Vi garanterer hermed, at vi ikke videregiver eller sælger personlige oplysninger om vores kunder eller besøgende til tredjemænd.

VisitHerning indsamler oplysninger om brugere på tre måder:

 1. Trafikdata
 2. Ved brug af cookies
 3. Oplysninger fra dig

Trafikdata
Hver gang du besøger VisitHerning.com, indsamles oplysninger om dit domænenavn/IP-adresse, henvisende webadresse, browser og platform, besøgstidspunkt, besøgte sider og udførte søgninger.

De indsamlede trafikdata kan blive delt med potentielle annoncører, analysefirmaer og forretningspartnere til demografiske formål. Når dataene anvendes i denne indsamlede form ingen vil være i stand til at identificere eller kontakte dig.

Brug af cookies
En "cookie" er en oplysning, som vores websted sender til din browser, som derefter lagrer denne oplysning på dit system. En cookie gør det muligt for vores websted at "huske" oplysninger om dine præferencer, enten indtil du forlader det aktuelle browservindue (hvis cookien er midlertidig), eller indtil du deaktiverer eller sletter cookien. Mange brugere foretrækker at bruge cookies til at hjælpe dem med at navigere så problemfrit som muligt på et websted. Cookies bruges også til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om sudeaktiviteter for webstedet samt yde andre tjenester i forbindelse med webstedet og internetbrug. VisitHerning kan også overføre disse oplysninger til tredjemand, hvis dette kræves ved lov, eller hvis sådanne tredjemænd behandler oplysningerne på vegne af VisitHerning.

Brug af pixel tracking (ikke personoplysninger)
VisitHerning benytter lejlighedsvis pixel tracking. Pixel tracking indebærer, at dit besøg på VisitHerning.com eller en partnerside bliver registreret i forbindelse med, f.eks. statistiske undersøgelser. Pixel tracking er anonymt, og der indsamles ingen personlige oplysninger i forbindelse hermed. Kun anonyme data om navigationen på VisitHerning-sider eller til og fra VisitHerning-sider til partnersider bliver registreret til statistiske formål. VisitHerning anvender cookies i forbindelse med følgende:

1. Generel sessionskontrol på VisitHerning.com, herunder i forbindelse med sprogversionskontrol.

2. Indsamling af brugerstatistik.

3. Generel sessionskontrol i forbindelse med online-booking på bookingsystemet integreret med TouristOnline A /S eller andre partnersider (f.eks. i form af pixel tracking).

Du skal være opmærksom på, at cookies ikke indeholder flere oplysninger, end du accepterer, og de er ikke i stand til at "invadere" din harddisk og vende tilbage til afsenderen med personlige oplysninger eller andre informatione fra din computer. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, er du muligvis ikke i stand til at bruge dette websteds fulde funktionalitet. Som nævnt ovenfor, giver du, med din brug af dette websted, dit samtykke til, at VisitHerning må behandle oplysninger om dig på den måde og til de formål, der er anført ovenfor.

Oplysninger fra dig
Generelt indsamler VisitHerning kun personlige oplysninger, når du tilmelder dig et nyhedsbrev, sms-service, bestiller brochurer eller deltager i konkurrencer med henblik på at give dig den bestilte tjeneste. De indsendte oplysninger, når du tilmelder dig et nyhedsbrev, bliver brugt af VisitHerning til at målrette annoncer i nyhedsbrevet. VisitHerning videregiver ikke disse oplysninger til annoncører eller tredjemand.

Brug af e-mail-adresser
Ved at blive abonnent giver du samtykke til at modtage vores e-nyhedsbrev via e-mail samt detaljer om andre særlige tilbud, som vi mener kan være af interesse for dig. Abonnenter kan "fravælge" de e-mail-kommunikationer, der tilbydes på webstedet nederst i formularen, hvor de oprindeligt tilmeldte sig. Hvis du skifter mening, kan du altid ændre din beslutning senere.

Tilsendelse af besvarelse og opdateringer
Vi besvarer generelt alle e-mails med spørgsmål, anmodninger om service eller information, samt andre forespørgsler, vi modtager. Vi kan også gemme denne korrespondance for at forbedre vores service og websted.

Undersøgelser
Fra tid til anden, vi kan anmode om oplysninger via undersøgelser. Deltagelsen i disse undersøgelser er helt frivillig, og du har altid har et valg om ikke at videregive disse oplysninger. Oplysningerne fra undersøgelsen vil blive brugt til at overvåge eller forbedre dette websted samt til at forbedre vores kundeservice.

Fortrolighedspolitik/sitemap
Hvis du føler, at VisitHerning overtræder denne fortrolighedserklæring, bedes du kontakte os på mail@visitherning.com 

Med undtagelse oplysninger, der er nødvendige for at sende nyhedsbrevet og sms-tjenesten, opbevares de indsamlede oplysninger ikke i længere tid end nødvendigt og under alle omstændigheder højst i tre måneder.

Hvis du ønsker at vide, hvilke oplysninger der i øjeblikket er gemt om dig, skal du blot kontakte VisitHerning ved at sende en e-mail til mail@visitherning.com