©  Foto:

Vinding Kirke

Vinding kirke er en typisk romansk landsbykirke med tårn og våbenhus i gotisk stil. I 1978 gennemgik kirken en omfattende restaurering, hvor orgelpulpituret blev fjernet og et nyt orgel placeret i tårnrummet.

Ved den seneste restaurering i 2010 har menighedsrådet tilstræbt at gøre den romanske bue til det gennemgående træk ved kirken. Knæfaldet ved alteret er igen blevet en halvcirkel og kirkebænkenes gavle er runde. Desuden er det historiske inventar blevet restaureret og der er lagt et nyt klinkegulv i gule sten. I den forbindelse er gulvet nu i et niveau fra indgangen og helt frem tl knæfaldet i koret. Døbefonten er af granit og lavet i romansk stil. Prædikestol og altertavle er udført i renæssance stil fra begyndelsen af 1600-tallet. 


Kirken er åben i dagtimer, når graveren er på arbejde undtagen mandag og ellers efter aftale.

For yderlig information:
www.vindingkirke.dk