©  Foto:

Vind Kirke

Vind kirke er en romansk, kullet kirke, antageligt bygget omkring år 1200.

Våbenhuset er bygget til i 1863. Koret bærer anlæg til en hvælving, der aldrig blev gennemført. Ved en restaurering i 1974 fik kirken nyt gulv, nyt alterparti (med bl.a. en Kristus-figur af støbejern fremstillet af Erik Heide), nye bænke og nyt orgel. Granitdøbefonten er romansk.
Den gamle kirkeklokke, der nu står i koret, er fra tiden mellem 1150 og 1200 og regnes for at være en af Danmarks ældste kirkeklokker. Den nuværende franske klokke er fra 1993 og hænger under et spånklædt ryttertag på østgavlen.

For yderlig information:
www.vindkirke.dk