©  Foto:

Vildbjerg Kirke

Nuværende Vildbjerg Kirke har afløst en gammel middelalder kirke, der var placeret samme sted. 

Materialerne herfra blev genanvendt ved genopbygningen.

For yderlig information:
www.vildbjergkirke.dk