©  Foto:

Verdensmål 15 - Engesvang

Verdensmål 15: Livet på land.

Kunstnere: Merete Pryds Helle og Vibe Bredahl.

Perleugle - Ål - Vandstær - Pragt-bægerlav - Fin kæruld - Bremse-dyndflue - Lærkefalk - Blålig korkpigsvamp - Hydnellum cumulatum - Stor tornskade - Flad ulvefod - Hjejle - Rosmarin-pil.

Disse 13 smukke ord og spændende dyr og planter og svampe er de 13 arter, der er udrydningstruede ifølge Rødlisten i Ikast-Brande Kommune. Disse arter og flere til findes (stadig) i området ved Bølling Sø, der har mange besøgende. Projektet arbejder borgerinddragende med kunst, viden og natur, så vi sammen beskytter og hjælper områdets biodiversitet på naturen egne præmisser med konkrete handlinger.