©  Foto:

Verdensmål 10 - Sinding-Ørre

Verdensmål 10: Mindre ulighed.

Kunstnerduo: Mathias Toubro og Mathias Dyhr.

Betonreliefferne på Sinding-Ørres Midtpunkts gavl består af to vægtskåle. De er hver især fyldt med forskellige goder og essentielle aspekter af et samfund og en verden i bedre balance. Indholdet i reliefferne er inspireret af en workshop Mathias & Mathias afholdte med lokale fra Sindig og Ørre. Her blev beboerne spurgt om, hvad der for dem var de vigtigste værdier i deres liv, og hvad der udgør et velfungerende samfund for dem. De lokale beboere (alder fra 5-60+) arbejdede en fredag aften i mindre grupper med papir og modellervoks på forskellige forslag. Det kom der mange spændende svar ud af: Adgang til vand, fungerende infrastruktur, inkluderende fællesskab og meget vigtigt: retten til at blive hørt uanset hvilket position man taler fra. De forskellige forslag er blevet oversat til forskellige figurer, der er blevet fordelt mellem de to vægtskåle.

Værket ønsker at afspejle at global lighed ikke nødvendigvis handler om at have præcis det samme. Men at verdens goder kan fordeles uden at det enkelte land eller lokalområde mister sit særpræg.