©  Foto:

Vegen Å

Herning Kommune er grundejer på den vestlige side af åen gennem Sørvad by. Der er gratis fiskeri med fiskestang i perioden den 16. april - 15. oktober, med gyldigt fiskekort.

Mindstemål og fredningstider samt bekendtgørelse om fiskeri i Storå-systemet skal overholdes. Fisk under mindstemål skal genudsættes hurtigst muligt. Laks er fredet på kommunalt område og obligatorisk fiskekort er påkrævet. 

Se mere information på www.fvm.dk

Obligatorisk fiskekort er påkrævet: www.fisketegn.dk

Info om fiskeri i Herning Kommune