©  Foto:

Uhre Mølle

Den nu fredede Uhre Mølle blev bygget i 1843 og er enestående af sin art i Danmark. Møllen er af typen en jordhollænder. Den er tækket både på hatten og det ottekantede skrog - helt ned til jordhøjde. Uhre Mølle har indvendig næsten alt træværk og udstyr intakt, og er derfor en spændende attraktion for den historieinteresserede. 

Møllen startede i 1843, og den var i gang i omtrent 107 år. Møllen er i dag fredet, og man skal passe godt på den. Uhre Mølle, eller Branduhre Mølle, står på en bakke lidt udenfor landsbyen Uhre, ca. 3 kilometer øst for Brande. Den nærliggende gård er den gamle møllegård, og møllelavet råder over den moderniserede magasinbygning, som bruges til møder, fester og udstilling.

Uhre Mølle kørte til omkring 1950, da elektriciteten havde sit indtog i landbrugsbedrifterne - og stormen rev møllevingerne af. Møllen har en plancheudstilling om møllens historie i en tilhørende bygning, hvor medbragt kaffe eller lignende kan indtages indendørs ved borde og stole.

Møllen er gennemrestaureret og funktionsdygtig. Ydermere er der bevaret fuldt inventar.

Entré i møllen
Møllen er åben henholdsvis søndag d. 28. august samt søndag d. 18 september i 2022. 

Det koster 20 kr. for voksne og gratis for børn – skal være ifølge voksne.

Derudover kan møllen besøges efter aftale.

Pakhuset 
Det er tilladt at sidde i pakhuset med medbragt mad/kaffe og ved borde og bænke udenfor.

Der er mulighed for at benytte et toilet – handicapvenlig.

Der er borde og stole til 30-40 personer.