©  Foto:

Svanholm Sø

Svanholm Sø er en stor sø på 80.000 m2 vandspejl, op til 3 meter dyb og smukt beliggende i naturskønne omgivelser i tidligere brunkulslejre. Der er shelterplads, bord/bænke, grill og bålplads, overdækket madpakkehus, toilet og skovlegeplads.

Herning Kommune er grundejer af Svanholm Sø med undtagelse af den nordlige del. Der er gratis fiskeri med fiskestang fra bredden på den markerede strækning i perioden 1. maj til 31. marts, med gyldigt fiskekort: www.fisketegn.dk 

Mindstemål og fredningstider skal overholdes. Fisk under mindstemål skal genudsættes hurtigst muligt. Gedden er fredet fra 15. marts til og med 30. april og store gedder skal i videst mulig omfang genudsættes. 

Se mere information på www.fvm.dk

Obligatorisk fiskekort er påkrævet: www.fisketegn.dk

Fiskeri i Herning Kommune