Gå til indhold
©  Foto:

Sunds Sø

Sunds Sø ligger i den nordlige udkant af Sunds by 7 km nordøst for Herning i Herning Kommune. Søen er delvist omkranset af Sunds by samt et større sommerhusområde langs den nordlige bred. Den ligger ved Sunds mellem Skivevej og Ilskovvej. 

Badevandet kontrolleres 10 gange om året i sæsonen. Der har ikke været problemer med at overholde kravene til badevand i de sidste 5 år.

Badested 1: Ved indkørsel fra Ilskovvej til Øster Søvej på søens østside kommer du til P-plads, hvor Herning Kommune ejer to friarealer.

Badested 2: Ved indkørsel fra Strandvejen til Åvej og Søgårdvej ligger et offentligt areal nedenfor campingpladsen. Her er der også badebro og gode toiletfaciliteter.