VisitHerning

Skjern Å

Området omkring Skjern Å byder på unikke naturoplevelser og indbyder til spændende aktiviteter. For lystfiskere er der enestående muligheder ved Skjern Å, Danmarks bedste laksevand, for at fange den berømte ”Skjern Å-laks”, som har været i åen siden sidste istid for 10.000 år siden.

Med Danmarks vandrigeste å, ådalens storslåede landskaber og de medrivende historier fra lokalområdet, giver Skjern Å-området dig oplevelser i særklasse. 

Herning Kommune er grundejer på sydsiden af Skjern Å i Sdr. Felding. Der er gratis fiskeri med fiskestang i perioden 16. april til 15. oktober på den afmærkede strækning.

Mindstemål, fredningstider samt bekendtgørelse om fiskeri i Skjern å-systemet skal overholdes. Fisk under mindstemål skal genudsættes hurtigst muligt. Laks er fredet på kommunal område. 

Obligatorisk fiskekort er påkrævet: www.fisketegn.dk

 

Skjern Å Sammenslutning - Obligatoriske fiskeregler

Fiskesæsonen finder sted fra d. 16. april til og med 15. oktober. Fiskeri på Statens fiskevand ved Skjern Å, Skjernådalens fiskevand og Borris Fiskeriforenings fiskevand er kun tilladt i perioden fra 1,5 time før solopgang til 1,5 time efter solnedgang. 

Fiskekort:

 • Laksekontingent, fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes.
 • Laksekontingent skal kun løses af personer på 18 år og derover. Obligatorisk fisketegn skal kun løses af personer mellem 18 og 65 år.

Kroge:

 • Der må højst være én krog på linen. Krogen må være enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager.
 • Ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof skal der benyttes cirkelkrog uden modhager. Dog må der ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof anvendes enkeltkrog med modhager i krogstørrelse 12 hvor afstanden mellem krogspids og krogskaft skal være 6 mm eller mindre.
 • Fiskeri med rejer og rogn er i følge bekendtgørelsen for Skjern Å-systemet helt forbudt.

Personlig kvote:

 • Der må hjemtages/aflives 1 laks pr. person pr. år, så længe kvoten inden for de 2 størrelsesgrupper ikke er opbrugt.
 • Når en lystfisker har fanget 1 laks (nedgænger undtaget), må denne person ikke praktisere fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof resten af sæsonen.
 • Der må kun hjemtages/aflives 1 havørred pr. person pr. år.

Åens kvote:

 • Kvoten deles i 2 størrelsesgrupper: 1 gruppe af fisk over 70 cm på 185 laks og 1 gruppe af fisk på eller under 70cm på 235 laks. Husk at fiskens længde måles fra halespids til snudespids.
 • Når kvoten i de to størrelsesgrupper er opbrugt må der kun praktiseres catch & release fiskeri og alle laks SKAL genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Der indføres kvotestop i den vestlige del af Skjern Å systemet når 90% af kvoten i begge størrelsesgrupper er opfisket. De resterende 10 % fordeles med 1/3 til Vorgod Å opstrøms Jernbanebroen, 1/3 til Omme Å opstrøms Vester Ringvej og 1/3 i Skjern Å hovedløb opstrøms Tarp Bro. 

Fangstrapportering:

 • Alle laks og havørreder der fanges SKAL registreres online på www.skjernaasam.dk eller pr. registreringskonvolut senest 4 dage efter fangst. Registreringskonvoluter kan kun afleveres hos, eller sendes til Fisk Nu i Tarm, Korsholm i Skjern eller DCV, Ånumvej 163, 6900 Skjern. Registreringen skal være på nettet senest 1 uge efter fangst.

For mere information besøg Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside

 

Fiskefolder - Herning Kommune