©  Foto:

Rind Kirke

Rind Kirke ligger i smukke omgivelser 5 km syd for Herning. Den er en af herningegnens middelalderkirker. Man kan bl.a. se rakkeren Kjælle Kaspers grav. 

Adgang til kirken skal ske ved henvendelse til personalet på kirkegården - gælder alle hverdage undtagen mandag.

Rind Kirke:  
Det antages, at Rind Kirke er bygget omtrent samtidig med Gjellerup Kirke, der er dateret 1140. Grunden er først og fremmest, at begge kirker over både syd- og norddørene har en rundbuet granitoverligger, en såkaldt tympanon. Der er udhugget et kors på disse.

Derudover har ingen af de to kirker – som de øvrige kirker i det gamle Hammerum Herred – en fremspringende kant til at holde regnvandet væk fra muren, kaldet en sålbænk. Gjellerup Kirke er Danmarks ældst daterede kirke, ja ældst daterede bygning i det hele taget.  

Det menes, at Rind Kirke er bygget af lokale håndværkere og stenhuggere fra egnen under tilsyn af en fremmed bygmester. Kirken består endnu hovedsagelig af de materialer, den dengang blev bygget af. Den oprindelige kirke bestod kun af skibet og koret, bygget i romansk stil, opført i granitkvadre.  

Tårn og våbenhus:  
Hvornår det oprindelige tårn blev bygget, ved man ikke, men da det har hvælvingloft, menes det at være i den sidste del af den gotiske periode, altså omkring 1500-tallet. Våbenhuset er også fra den sengotiske tid. Det har en lidt utraditionel mur af munkesten.  

Rind Kirke blev ombygget i 1898. Den søndre og østre mur blev ombygget og forstærket, og tårnets ydre nedre mur af granit og den øverste tegl blev nedrevet. Derefter blev hele tårnet opbygget af brændte mursten, og der blev lagt nyt skiffertag på tårnet og våbenhuset.

Klokken:  
I 1946 revnede den gamle klokke, og en ny, støbt i Brønderslev, blev anskaffet. Den gamle klokke kom på Herning Museum, men da Lind Kirkecenter blev bygget i 1970’erne kom klokken tilbage til sognet og blev ophængt i en åbning i muren som en symbolsk forbindelse mellem den gamle og den nye kirke.

Klokken er støbt af Frederik Kæsler i Flensborg i 1710 og er nu den eneste af slagsen, der findes her i landet.   

Dåbsventeværelset:   
I forbindelse med et omfangsrigt vedligeholdelsesbyggeri i 1993-94, hvor en del af nordsiden af skibet og hele sydsidens kvadresten blev taget ned og muret op igen, blev der bygget et dåbsventeværelse. Rummet fremstår som en cirkelrund bygning, der gennem den tidligere tilmurede kvindedør, har forbindelse til kirkeskibet.  

Ved samme lejlighed blev også vinduerne i syd ført tilbage til den oprindelige romanske form, og taget på våbenhus og tårn blev fornyet og fik i stedet for det gamle skiffertag lagt et nyt tag af tegl.

For yderlig information:
www.rindsogn.dk