©  Foto:

Rind Å

Herning Kommune er grundejer ved Rind Å i Arnborg Park. Der er gratis fiskeri med fiskestang fra bredden på den markerede strækning i perioden 16. april til 15. oktober, med gyldigt fiskekort. 

Mindstemål, fredningstider samt bekendtgørelse om fiskeri i Skjern å-systemet skal overholdes. Fisk under mindstemål skal genudsættes hurtigst muligt. Laks er fredet på kommunalt område. 

Se mere information på www.fvm.dk

Obligatorisk fiskekort er påkrævet: www.fisketegn.dk

Fiskeri i Herning Kommune