Præstbjerg Sø

Foto: VisitHerning
Aktiviteter
Fiskevande
Herning Kommune er grundejer af Præstbjerg Sø. Der er gratis fiskeri med fiskestang fra bredden på den markerede strækning for institutioner og skoler samt handicappede.
Adresse

Klejnstrupvej

7550 Sørvad

Kontakt

E-mail:teknik@herning.dk

Mindstemål og fredningstider skal overholdes. Fisk under mindstemål skal genudsættes hurtigst muligt. Gedden er fredet i april måned og store gedder skal i videst mulig omfang genudsættes. 


Se mere information på www.fvm.dk

Obligatorisk fiskekort er påkrævet: www.fisketegn.dk

Kort og yderligere information kan ses i Herning Kommunes fiskefolder på hjemmesiden. Læs mere her.

Historie:
Søen er etableret i slutningen af 1960’erne. Den er dannet ved at udnytte den smalle ådal på dette sted.
 
Præstbjerg Bæk havde tidligere sit løb midt ude i søen. En del af stien ligger på dæmningen.

I 1990’erne etablerede Ringkjøbing Amt et omløbsstryg for at genskabe en fiske- og faunapassage. Det har givet fisk og øvrige vanddyr adgang til søen og den øverste del af Præstbjerg Bæk.

Fisk:
Fiskene i søen er primært gedder og ål.
Ved forsøgsfiskeri er der fanget en del små gedder og enkelte store.
En del padder yngler i søen og bækken, hvor også den butsnudede frø lægger sine ægklaser på det lave vand.

Det er ikke tilladt at fiske i april og store gedder skal genudsættes.

Adresse

Klejnstrupvej

7550 Sørvad

Facilities

Fiskeri i sø

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af