©  Foto:

Pigen med pilekvisten

"Pigen med pilekvisten" er en skulptur lavet af Anker Hoffmann i 1977. 

Anker Hoffmann var billedhugger i klassisk forstand. Han stod bag en imponerende lang række af skulpturer, portrætbuster og relieffer, der findes rundt omkring i de danske parker, på torve og i bygninger. Hans formsprog er klassisk med en tydelig reference til antikke forbilleder men med et strejf af noget moderne. Flere af hans værker er således forenklede og lidt bastante i deres udtryk med fokus på figurens form og udtryk og uden vægt på naturalistiske detaljer. Deri ligger det modernistiske udtryk.

Anker Hoffmann blev uddannet som billedhugger på Kunstakademiet i 1923-25, og blev der undervist i den klassiske græske skulptur. Men ligeledes var han også rundet af de kunstneriske strømninger i mellemkrigstiden, der havde fokus på formgivning og materialerne frem for en korrekt virkelighedsgengivelse. Fotoet kan gengive et menneske, som det ser ud. Kunstneren kan afbilde en indre stemning. Det er også i 1930´erne, at den abstrakte skulptur for alvor vinder frem. Den abstrakte vej gik Anker Hoffmann dog aldrig.

”Pigen med pilekvisten” er et sted mellem det klassiske og der modernistiske. Hendes ansigt er ikke detaljeret gengivet og håret slet ikke. Hænderne, kroppen og pilekvisten er dog mere bearbejdede. Her er pigen i færd med at søge efter vand. I gammel tid mente man, at man kunne finde vandårer under jorden ved hjælp af en pilekvist. Her lykkes det. Det er således også et oplagt motiv at anvende til en fontæne.