skip_to_main_content

Ovstrup Hede

Uden for Herning finder du nogle af Danmarks flotteste hedeområder. Bl.a. Ovstrup Hede, der er et stykke smuk og unik natur, som gemmer på et spændende fugle- og dyreliv. Det er noget af landets sidste oprindelige hede, og området har en stor bestand af krondyr, dådyr og fugle. Her kan du se traner, ravne, tornskader og selvfølgelig svaner i vinterhalvåret. 

Hedens unikke flora og fauna

Ovstrup Hede er et NATURA 2000-område. Altså et fredet område, der kræver en særlig beskyttelse, fordi det i europæisk målestok er et vigtigt levested for flere sårbare og truede arter. Ovstrup Hede betragtes som et af Dan-marks største og mest værdifulde naturom-råder og er ejet af Aage V. Jensens Naturfond. Her finder du både tør hede, våd hede og hængesæk. Derfor plejes heden omhyggeligt for at fjerne invasive arter og styrke hedens oprindelige flora og fauna.Hvis du bevæger dig rundt i det smukke, vidtstrakte landskab, kan du desuden se spor efter områdets kulturhistorie: gamle hustom-ter, rester af en engvandingskanal, gamle vejspor i heden, tørvegrave og bombehuller fra 2. verdenskrig.