©  Foto:

Nørlund Plantage

Nørlund Plantage ligger ca. 10 km syd for Ikast, og sammen med Harrild Hede udgør det ca. 30 km2 store område en bakkeø. Området har en vidunderlig natur og er særligt egnet til skønne vandreture. 

Plantagen er opstået ved sandflugt, som kom i to omgange. Første gang skete efter istiden, inden landet groede til med skov. Anden omgang skete i 1700-tallet, hvor bønder havde fældet skoven og opdyrket landet. Jorden blev overgræsset og afbrændt, så sandet igen fik frit løb, dannede indlandsklitter og flyvesand. 

Ved hjælp af bl.a. anlæg af sanddiger og plantning af hjelm blev den historiske sandfygning dog standset omkring 1790'erne, hvor der senere hen blev udsået træfrø (gran) omkring 1810 og senere fandt også større træplantninger sted.