©  Foto:

Munklinde Mose

Munklinde Mose er en af de få bevaret store moser i Midtjylland. Mosen strækker sig over 50 hektar. Dertil kommer 45 hektar agerjord, vest for mosen. Det store og naturskønne område dækker over spændende naturtyper, som veksler mellem fugtig hede, hedekær og hedemose.

 

Karup Å har et smukt og naturligt slynget forløb igennem Munklinde Mose. På den østlige bred af åen kan man se terrassedannelse i det tilgrænsende terræn. Floraen ved mosen veksler mellem naturtyper og omfatter også enkelte fredede arter.

Dyrelivet i mosen er af varierende karakter og er virkelig en oplevelse værd. Odderen er aktiv i det stykke af Karup Å, der passerer Munklinde Mose. Desuden er den fugtige eng også det ideelle bosted for ålen, hugormen og snogen. Fuglelivet har udviklet sig over en årrække og rovfugle er en naturlig del af området. Desuden kan man være heldig at opleve isfugle, da terrassedannelserne ved åen giver de perfekte omgivelser for yngel.

Tørvegravninger af mosen har foregået gennem mange år. I 1917 fandt en gårdejer fra Agerskovgård, en guldskat i forbindelse med en af tørvegravningerne.

Turen frem og tilbage gennem Munklinde Mose, er en hyggelig spadseretur på cirka 2,5 kilometer. Ved åbrinken kan man nyde et lille hvil, på en bænk, mens man nyder den skønne natur i al dens storslået hed.

Læs mere om Munklinde Mose her.