©  Foto:

Mountainbikerute i Ikast/Ikastruten

Mountainbikeruten er 28,5 km lang og skal skabe forbindelse mellem land og by. Selv om det hedder Mountainbikerute, kan den også bruge med en almindelig cykel.

Ruten går gennem byens grønne områder, naturområder og skove og vil være med til at skabe en kobling med natur og sundhed. Se kort nederst på siden

Ruten giver dig mulighed for at tage cyklen og bevæge dig ud på ruten direkte fra byen. Derudover vil ruten også tilgodese den uorganiserede træningsform, som en del brugere foretrækker, da den uforpligtende træningsform bedre kan passes ind i en travl hverdag.

Kort over Ikastruten.

Hvem henvender ruten sig til: Cykelruten skal skabe forbindelse mellem land og by. Ikast har mange sammenhængende grønne områder og kiler, så ruten bliver lettilgængelig og trafiksikker, da den kun krydser veje enkelte steder. Ruten er 28,5 km. lang og henvender sig til alle aldersgrupper og kan benyttes af alle uanset deres kunnen på en mountainbike (eller en almindelig cykel). Ruten er i terrænet markeret med blå afmærkninger. Svære passager er markeret med røde afmærkninger. Det er muligt at følge ruten uden brug af kort og for gæster, som ikke kender ruteforløbet.

Al færdsel på mountainbikeruten foregår på eget ansvar, og der kan være uforudsete forhindringer.

"Hotspots" Det er muligt både at forlænge og korte ruten af afhængig af, hvad du som bruger har tid og lyst til, da ruten på hele strækningen er meget bynær. Der er flere "hotspots" på ruten, hvor du kan kombinere cyklingen med andre former for motion - for eksempel friluftsfitness og svømning, da ruten passerer både svømmehal og motionsredskaber i en Frisenborgparken.

Cykling i ruten - hvor og hvordan I skoven må du cykle på alle stier og skovveje. Du må ikke cykle i skovbunden og nedad skrænter, på stendiger og gravhøje. Cykling på disse steder ødelægger skoven og dens fortidsminder. Reglerne for cykling i skoven er bestemt i naturbeskyttelsesloven.

Ifølge færdselsloven skal hastigheden afpasses efter forholdene med særlig hensyn til andres sikkerhed. Det stiller særlige krav, hvor udsynet er ringe og underlaget løst og glat. Den almindelige højrevigepligt gælder også på mountainbikeruten.

Undgå venligt at ændre rutens forløb eller udfordringer. Prøv at køre ruten, som den er tiltænkt. Du vil forbedre din teknik og blive bedre til de elementer, det etablerede spor indeholder.

Når du cykler på mountainbikeruten

  • Vis hensyn til de andre gæster.
  • Vær opmærksom på, at der rides i skoven.
  • Kør kun på stier, grusveje og mountainbikeruten.
  • Sæt farten ned, når du passerer andre gæster og vær sikker på, at de har opdaget dig.
  • Det er tilladt at færdes til fods overalt, så du kan møde nogen, når du mindst venter det.
  • Smid ikke affald på mountainbikeruten.

Baggrund for etablering af ruten Ikast-Brande Kommune har i samarbejde med Ikast Atletik og Motion (IAM) og Idrætsskolerne Ikast (ISI) etableret en bynær mountainbikerute i Ikast og omegn. ISI og IAM har været med til at tilrettelægge og etablere ruten. Tuborgfondet og Friluftsrådet har givet et økonomisk tilskud til etablering af cykelruten.

Der vil løbende være en dialog mellem IAM, ISI og kommunen om ruten, så den kan videreudbygges med flere forhindringer og bakker - for eksempel efter opfordring fra dig.