©  Foto:

Løvbakke Solsystem og Astronomisti (Planetsti Herning)

Herning Astronomiforening, har i samarbejde med Herning Kommune og Naturstyrelsen Midtjylland, etableret Løvbakke Solsystem og Astronomisti, som et relevant supplement til de eksisterende aktiviteter ved Løvbakke Naturcenter.

Naturcentret besøges af mange mennesker, daginstitutioner, skoleelever, familier, foreninger, grupper m.fl. og jo flere lærings- og aktivitetstilbud der er, des mere spændende og attraktivt bliver området, også set i relation til skoleundervisning, som prioriterer udadvendte aktiviteter. For at planeterne får en størrelse, som man kan forholde sig til, har vi valgt et målestoksforhold på 1:100 mio. Det betyder, at afstandene mellem dem bliver forholdsvis store, men det løses ved, at planeterne angives ved kendte geografiske steder i Midtjylland.

Guidede ture: Vi arrangerer guidede ture, hvor vi fortæller om Solsystemet og Universet.
Turen tager 2-3 timer incl. en pause. Medbring kaffe og kage m.m.
Kontaktperson: Hans Rosbjerg, tlf. 2330 9882, mail: hans@rosbjerg.dk

Stien er 2,3 km. lang.