©  Foto:

Linnebjerg Bakkeø

Linnebjerg Bakke er en høj bakkeø nord for Faurholt. Bakkeøen, som når en højde på 74 m, rejser sig op iver den omkringliggende, flade agerlandskab og viser tydeligt den fragmentering af naturen, som skede da hederne blev opdyrket. 

På Linnebjerg Bakke ligger et ca. 15 ha stort egekrat, Linnebjerg Krat, som formentligt er opstået ved en kombination af kvægafgræsning, den hårde vestenvind og stævningsdrift.

Den privatejede Linnebjerg Bakke blev fredet i 1979.

På bakkeøen findes afmærkede vandreruter.