©  Foto:

Karstoft Å

Karstoft Å ligger ca. 18 km syd for Herning. 

Der findes oversigtskort på området.

Fiskeri i Karstoft Å er underlagt 2 forskellige fredningsperioder.