©  Foto:

Herning Kirke

Herning Kirke er tegnet af arkitekt Wiinholt, indviet i 1889 og præger i dag bymidten på en smuk og naturlig måde.

Det store orgel fra 1949 har 33 stemmer og klinger smukt i kirkerummet. Altertavlen er af Joakim Skovgaard og forestiller Jesus i synagogen i Nazaret. Kirkens oprindelige alter kan ses i sakristiet.

Kirken fik på sin 100års-dag et klokkespil med 48 klokker, der spiller kl. 8,10, 12, 15 18 og 22.

For yderlig information:
www.herningkirke.dk