Gå til indhold
©  Foto:

Gludsted Kirke

Gludsted Kirke, var en af de første kirker, som blev opført i hedesognene i Midt- og Vestjylland. Den store befolkningstilvækst samt dyrkelsen af de jyske heder havde medført et stort folkeligt pres for opførelsen af en ny kirke i området.

Tilblivelsen af kirken i Gludsted fik en massiv borgerlig støtte, og de lokale havde også en meget stor finger med i opførelsen af kirken. Alle materialer brugt til opbygningen har rødder i Gludsted.

Kirken stod færdig i 1892, hvor den blev taget i brug første gang. I 1988 gennemgik kirken en omfattende restaurering.

Kirken har ofte åbent om torsdagen kl. 7.30-15.30, hvor der er mulighed for at kigge i kirken, som er opført i den typiske røde teglsten.

Ring gerne på tlf. 24 26 22 52, hvis der er spørgsmål eller forsørgelse til kirken.

Læs mere om Gludsted Kirker og sogn her.