Gå til indhold
©  Foto:

Gludsted Kirke

Gludsted Kirke, var en af de første kirker, som blev opført i hedesognene i Midt- og Vestjylland. Den store befolkningstilvækst samt dyrkelsen af de jyske heder havde medført et stort folkeligt pres for opførelsen af en ny kirke i området.

Tilblivelsen af kirken i Gludsted fik en massiv borgerlig støtte, og de lokale havde også en meget stor finger med i opførelsen af kirken. Alle materialer brugt til opbygningen har rødder i Gludsted.

Kirken stod færdig i 1892, hvor den blev taget i brug første gang. I 1988 gennemgik kirken en omfattende restaurering.

Kirken har ofte åbent om torsdagen kl. 7.30-15.30, hvor der er mulighed for at kigge i kirken, som er opført i den typiske røde teglsten.

Ring gerne på tlf. 24 26 22 52, hvis der er spørgsmål eller forsørgelse til kirken.

Læs mere om Gludsted Kirker og sogn her.


 

Share your wonders: