©  Foto:

Det Gotiske Skur

Det Gotiske Skur er udført af kunstneren Rene Schmidt, og placeret som en del af en lang række kunstværker ved Skovsnogen. 

Værket skal ikke nødvendigvis ses som en skulptur, men sætte tanker i gang hos beskueren og stopper man op og kigger efter, åbner den op til at være noget andet end bare et overdække.