©  Foto:

Den Skæve Bane

Den samlede strækning på den Skæve Bane løber på 79 km i kuperede terræn. Der er mulighed for både at gå og cykle. Når man befinder sig på strækningen, vil man opleve frodige løvskove, enge der strækker sig smukt ud i horisonten, men også sandede enge. I nogle områder er der sågar mulighed for at opleve dyrelivet på helt tæt hånd.

Tilbage i starten af 1900-tallet blev det besluttet, at der skulle anlægges en banestrækning mellem Grindsted og Ejstrupholm via Funder og Brande. Banen stod færdig den 1. oktober 1920 og fik stor lokal betydning, eftersom der opstod mange tilflytningsstrømme. Dog blev banen aldrig nogen stor succes, da der var stigende konkurrence fra biltrafikken. Dette betød, at persontrafikken på banen ophørte i 1971. I 1993 blev de sidste skinner fjernet mellem Højlund og Brande. I stedet blev banen omdannet til en natursti. 

Se Google Maps over Den Skæve Bane her.

Den Skæve Bane I: Grindsted - Brande (133) - Jyske Vandreture
Den Skæve Bane II: Brande - Hjøllund (134) - Jyske Vandreture