©  Foto:

Cykelrute: Ørre-området

Cykel i naturen ved Ørre Hede og Nybro med mulighed for spændende pauser undervejs.

Herunder kan du se en liste over, hvad du kan se og opleve på din cykeltur rundt i Ørre og Nybro området 

1. Nygård Gl. Skole 

Den nuværende skolebygning blev opført i 1870. Den afløste en gammel skolebygning fra 1820'erne, der var blevet for lille til hedens voksende befolkning. Den alsides beliggenhed skyldes folkeskolelovens bestemmelse fra 1814 om, at ingen børn måtte have mere end en fjerdingvej, dvs. ca. 2 km., til skole. Skolen blev nedlagt i 1967, og hele skolebygningen ejes nu af Herning Jagtcenter. Selve skolestuen drives nu af Herning Kommune som museum.

2. Helenes Hus

Helenes Hus er det sidst tilbageblevne af seks fattighuse kaldet "Sammelsted By". Her blev områdets fattige beboere samlet i huse bygget af Ørre Sogn i årene efter 1815. Det første hus blev bygget til den berygtede taterkonge Johannes Axelsen og hans familie. Da husene blev bygget, havde der allerede været forsøg på at opdyrke heden, og meningen var, at de fattige skulle medvirke til dette. Helenes Hus var beboet indtil slutningen af 1980'erne og drives nu som museum af Herning Kommune.

3. Stenkistebroen

Ikke færre end fem vandløb mødes i området ved Nybro, som fra gammel tid fungerede som vadested. Den nu fritlagte stenbro blev bygget i 1893 for at erstatte en gammel, endnu smallere egetræsbro.

4. Dét Gule Hus 

I Det Gule Hus i Nybro er der toilet og udstilling. Der er mulighed for at sidde indendørs og spise madpakker i tilfælde af dårligt vejr.

5. Missionshuset Nazareth

Missionshuset Nazareth i Nybro blev opført i 1889 som et af de første missionshuse på egnen. I løbet af 1960'erne blev missionshuset brugt mindre og mindre, men blev, takket være den lokale missionsforening, bevaret med sit originale inventar. I 1996 blev bygningen fredet og i 2002 gennemgribende restaureret. Huset drives nu som museum af Herning Kommune.

6. Ovstrup Hede

Tag på tur langs Bindstowvej, der er en offentlig grusvej langs den smukke Ovstrup Hede, hvor der er stor chance for at se hjortevildt som krondyr, dådyr og rådyr. Ovstrup Hede ejes af Aage V. Jensens Fonde.

7. Degnestien

Stien over heden mellem Nygård Gl. skole og Helens Hus hedder "Degnestien". Skolelærerens sti. Stien er ret smal nogle steder, og i gamle dage var den indimellem ret ufremkommelig på grund af vand. Nogle steder langs stien lavede hedebønderne en lille vold på særligt våde steder, så skolelæreren kunne gå tørskoet mellem Nygård Gl. skole og helt til Simmelkær, hvor han også var lærer. Stien er markeret med røde pile, og der er informationstavler.

8. Blicherstenen

På stenen kan du læse: "Her lå Axelhus eller Kjeltringhuset, hvor Blicher for mange år siden så ind af vinduet og blev inspireret til at skrive den berømte novelle "Kæltringeliv". Stenen blev opført i 1917.

9. Nybro shelter- og kanoplads

Shelter- og kanopladsen ligger i smukke omgivelser ved Storåen. I tilknytning til pladsen ligger kulturmindesmærket "Missionshuset". Der er udstillingslokale og mulighed for ophold i "Det Gule Hus", hvor der også er toilet.