©  Foto:

Brunkulsruten

Da verdenssituationen spidsede til i slutningen af 1930’erne, begyndte produktionen af brunkul i Søby at komme i gang. Mange steder blot 12-15 meter under de midtjyske heder lå den danske energireserve, brunkul, og inden længe blev håndredskaberne afløst af gravemaskiner og transportbånd.

Stigende produktion betød mere arbejdskraft, og snart opstod byen, ”Det Jyske Klondyke,” som bestod af skure og barakker samt udtjente busser og jernbanevogne. Her boede der omkring 1.800 mennesker, hvoraf ca. 1.500 af dem arbejdede i lejerne. Gravningen sluttede i 1970 ved Meldgård Sø, og i dag fremstår Søby Brunkulslejer som et særpræget, kuperet naturområde med mange natursøer.

Den spændende 35 km lange rute kombinerer Brande og Søby og fører dig gennem flot hedelandskab og selvfølgelig brunkulslejerne. Start fra Brande og kør mod nord ad Dørslundvej. Herefter mod vest ad Fløvej og så ind ad stien langs jernbanen mod nord. Du vil komme gennem Lille Harrild Hede via Harrild Dambrug og Dørslundvej til Fasterholt.

Kør fra Fasterholt langs jernbanen, forbi Meldgård Sø og mod vest ad Brunkulsvej til Brunkulsmuseet. Herfra kan du cykle retur ad Brunkulsvej og til Udsigtspunktet, retur til Fasterholt og til sidst til Brande ad Frihedevej.