©  Foto:

Brande ruten

Motionsstien er blevet til i tæt samarbejde mellem Ikast-Brande Kommune, Brande Motion og Fodslaw. Stien er et tilbud til både løbere, fodgængere, cyklister og mountainbikere.

Branderuten er en cirka 18 km. lang rute, der sløjfer sig som et 8-tal og bringer dig rundt i hele Brande by, samt i naturområderne lige omkring. Der kan både vandres og cykles på ruten. 

Motionsruten er et tilbud, der understøtter den uorganiserede og spontane motion. Du kan forlade dit hjem og være på ruten inden for ganske kort tid. Du kan stå på og af ruten, som du ønsker og tilbagelægge den distance der passer dig.

Den nye motionsrute omfatter både eksisterende og nyanlagte stier og har et varieret terræn gennem villakvarterer, åbent land og tæt granskov.

Ruten sætter de kommunale arealer i spil og åbner for nogle at de smukke naturområder, der er i kommunen. Ruten er et moderne og fleksibelt tilbud om motion, der passer ind i hverdagen her og nu.