©  Foto:

Brande Å

Brande å slynger sig i et flot løb gennem Brande by og munder ud i Skjern å i byens nordlige udkant. Åens smukke løb kan nydes via de anlagte stier og broer langs det meste af Brande å.

Brande Å er det første store tilløb til Skjern Å, som den løber ud i lidt nord for byen Brande. Brande å har sit udspring lidt nordøst for Give og løber i godt 17 kilometer mod nordvest, stort set hele vejen langs hovedvej 18 (Vejle-Herning).I Brande har den tilløb fra Goldbæk, der har udspring i Hastrup Plantage ca. 5 km øst for byen

Lystfiskeri
Det er gratis for alle at fiske ved en del af kommunens arealer ved Brande Å, i perioden den 15. maj - 16. november på disse strækninger.
Sådan kan man fiske gratis: Lystfiskere i aldersgruppen 18 - 65 år skal have det statslige fisketegn for at fiske. Det gælder også gratis fiskeri på de nævnte strækninger i Ikast-Brande Kommune.

Fisketegnet kan du købes på på www.fisketegn.dk. Inden du kaster snøren i vandet skal du sikre dig, at du står på den rigtige side af vandløbet. Kommunen er nemlig ikke alle steder bredejer på begge sider af vandløbet.

Brande å byder på bækørreder i en flot størrelse, og der er også senere på sæsonen laks.