skip_to_main_content

Abyss

Ingvar Cronhammar har udviklet værket Abyss, som er en syv meter høj passagebygning, placeret foran AU Herning.

Abyss danner rammerne om et frirum med små damme og belysning.