App

Betingelser for brug af app'en VisitHerning Explore

Foto: Visitherning

Nedenstående betingelser finder anvendelse for brugen af VisitHernings app ”VisitHerning Explore”, ejet af VisitHerning, Turistforening for Herning, Ikast-Brande og omegn, CVR nr. 39374218. Ved at bruge appen VisitHerning Explore accepterer du Betingelserne.

VisitHerning Explore

Vi beder dig gennemgå Betingelserne grundigt, inden du tager VisitHerning Explore i brug.

Ejerskab

VisitHerning Explore er en app til Android og iOS smartphones, hvor du kan læse tekst, se film, høre fortællinger, quizze og anvende tilbud.

Appen er udviklet af Makeable.

Geolokationstjenester

Når du som bruger downloader appen, bliver du spurgt om at slå GPS-navigation til. GPS-navigation anvendes af appen til at give dig tilbud og forslag til oplevelser tæt på din nuværende geografiske position. Hvis du fravælger at slå GPS-navigation til, fungerer appen fra en position midt i Herning by. Du kan altid senere slå GPS-navigation til eller fra igen i appens/telefonens indstillinger.

Det er ikke nødvendigt at oprette en bruger for at anvende appen. Der registreres og gemmes derfor ikke data om din person, såsom navn, telefonnummer eller lignende. Dog skal du være opmærksom på, at hvis du vælger at slå GPS-navigation til, så accepterer du, at vi anvender din placering, når appen er i brug.

Du kan altid kontakte os og få at vide, hvilken data vi opbevarer om dig og selvfølgelig også ret til at få evt. data slettet. Generelt gælder at vi kun anvender data om dig, når du anvender appen. Dog gemmer appen dine aktiverede tilbud, markerede favoritter m.v. Så snart du sletter appen fra din telefon, så slettes alt opbevaret personhenførbart data om dig. For at sikre statistik til forbedring af appens funktion og indhold opbevares anonymiseret statistiske data om brug af appen.

Tilbud

Det er kun muligt at anvende alle tilbud i appen 1 gang. Alle tilbud skal anvendes hos VisitHernings medlem den dato de indhentes og kan kun anvendes 1 gang på den dato. Et tilbud indhentes ved at swipe til højre på knappen i tilbudsbeskrivelsen.

Et tilbud anvendes ved at vise medarbejderen hos medlemmet det indhentede tilbud med dato. Det er ikke tilladt at gemme tilbuddet og ej heller at anvende tilbuddet mere end 1 gang. Du kan ikke fortryde indhentning af tilbud.

Alle tilbud er tilgængelig i en begrænset periode. Perioden er tydeligt oplyst på tilbudssiden.

Quiz

Når du har downloadet appen, har du mulighed for at besvare quiz-spørgsmål i appen relateret til den oplevelse du besøger. Der er ikke præmier eller anden gevinst forbundet med nogle af quiz’erne i appen.

Deling

Det er muligt at dele et link til download af appen ved at klikke på dele-feltet øverst i højre hjørne på hjemme-skærmen.

Adgang

For at kunne tilgå appen skal du have:

 • en kompatibel smartphone
 • internetadgang
 • en brugerkonto hos en af tjenesteudbyderne App Store og/eller Google Play Store

Følgende telefoner og mobilenheder er kompatible:

 • Apple iPhone® mobiltelefon med iOS 13.0 eller senere udviklede versioner
 • Mobiltelefon med Android® OS version 4.4 eller senere udviklede versioner.

Appen tilbydes gratis til alle brugere. Brugere er selv ansvarlige for abonnementsbetaling til eget teleselskab, omkostninger forbundet med opkobling og adgang til Internettet, potentielle tillægsgebyrer for brug af data.

Begrænsninger og ansvar

Adgang til og brug af appen sker på brugerens eget ansvar. Det er således dit eget ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine data og/eller softwaren på dine enheder (telefon, computer), mod trusler (funktionsfejl, vira, piratkopiering osv. Listen er ikke udtømmende).

Du skal sikre dig, at der er tilstrækkelig forbindelse til Internettet til, at appen kan fungere. VisitHerning er ikke ansvarlig for, at appen fungerer dårligt ved manglende eller svag internetforbindelse. Bestemte tjenester fungerer muligvis ikke ved dårlig internetforbindelse.

For at appens tjenester kan fungere korrekt, skal visse af mobiltelefonens funktioner være aktiveret (geolokation, netværk, lyd osv.). Hvis disse funktioner ikke er aktiveret eller ikke findes på din mobiltelefon, kan visse tjenester ikke fungere i appen. VisitHerning kan ikke drages til ansvar for ikke-fungerende tjenester.

VisitHerning kan ikke holdes ansvarlig for:

 • tilfælde af misligholdelse, tab, forsinkelse eller fejl i datatransmissioner, der er uden for VisitHernings kontrol
 • enhver form for direkte eller indirekte skade, der sker som følge af manglende evne til at bruge appen, herunder ethvert finansielt eller kommercielt tab og i særdeleshed tab af data på brugerens computersystem
 • enhver form for direkte eller indirekte skade, der sker som følge af indholdet og/eller brug af eller manglende evne til at bruge websiderne, der er relateret til appen, eller som brugeren kan have adgang til via appen
 • enhver form for skade, der er forårsaget af brugeren, dennes enheder, dennes computer- og telefonudstyr og data lagret på disse enheder, eller de konsekvenser, der måtte opstå vedrørende brugerens personlige, professionelle eller kommercielle aktiviteter
 • tilfælde, hvor brugeren uanset grunden ikke kan få adgang til siden, appen og/eller tjenesterne, herunder tilfælde af vedligeholdelse, opdateringer eller tekniske forbedringer
 • tilfælde, hvor forbindelsen afbrydes uanset grunden.
 • forkert brug af enheden og/eller uheld i forbindelse med brug af enheden, mens Appen er i brug

Materiale og immaterielle rettigheder

Alle rettigheder til gengivelse og repræsentation, herunder til downloadede dokumenter, videoer eller lyd, er forbeholdt VisitHerning. Ingen tekst, grafik, ikoner, fotografier, planer, logoer, videoer, lyde, varemærker og generelt alle de elementer, der udgør appen, må gøres til genstand for hel eller delvis repræsentation, gengivelse, udnyttelse eller udtrækning på noget medie uden udtrykkelig forudgående tilladelse fra VisitHerning.

VisitHerning er ejer og/eller rettighedshaver af alle immaterielle ejendomsrettigheder, der hører til appen og dens Indhold. Download af appen giver ikke brugeren ret til nogen af VisitHernings immaterielle ejendoms- og brugsrettigheder.

Finansiering

Oplevelsesappen VisitHerning Explore er udviklet i Projekt Genstart – Bæredygtig genstart af DK’s destination for møder mellem mennesker. Projektet er finansieret af VisitHerning, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune.