WHBEY

Udbud af opgave vedr. færdig-konceptualisering af værktøjskasse

Foto: Daniel Oxenhandler

UDLØBET
VisitHerning søger en samarbejdspartner til færdig-konceptualisering af værktøjskasse samt produktion af konkrete værktøjer til hjælp med markedsføring, udvikling og værtskab

VisitHerning er destinationsselskab for Herning og Ikast-Brande kommuner. VisitHerning arbejder med information, markedsføring og udvikling af turismen i samarbejde med destinationens kommuner, virksomheder og andre aktører med interesse i turismen.

Ordregiver på opgaven er VisitHerning. Opgaven er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremme-bestyrelse, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune samt VisitHerning.

Ordregiveren:

VisitHerning, Østergade 21, 7400 Herning
CVRnr: 39374218
www.visitherning.dk

Spørgsmål vedrørende opgaven kan rettes til:

Stine Nybo
Projektchef
Tlf. 2623 4856
sn@visitherning.com

Idet opgaven er så relativt kompleks og har en lang historik, så opfordrer vi til at bydere ringer til Projektchef Stine Nybo inden der bydes.

Stine er tilbage fra sommerferie d. 27/7

Baggrund:

I de seneste 3 år har VisitHerning i samarbejde med lokale turismeaktører og konsulenter arbejdet med at konsolidere en ny fælles destination for Herning og Ikast-Brande kommuner. I destinationen afgiver vi i fællesskab dette løfte til vores gæster: ”We have been expecting you”. Løftet er tæt knyttet til vores kernefortælling for destinationen. Læs vores kernefortælling her https://www.visitherning.dk/sites/visitherning.com/files/2021-11/Kernefort%C3%A6lling.pdf

Som opfølgning på kernefortællingen og for at mobilisere samarbejdet på tværs af brancher m.v. så har VisitHerning afholdt interviews, workshops og en kick off for turismeaktører og andre interessenter i efteråret 2021. Der er derfor opstået mange ideer, indsamlet masser af meninger, blev diskuteret mulige løsninger og mange begreber er blevet opfundet og brugt. Nu mangler den sidste og afsluttende del hvor værktøjer skal færdiggøres, udvikles, sorteres og prioriteres.  

Hvad er et værktøj?

Et værktøj er et produkt eller et koncept der forbedrer turismeerhvervets evner og muligheder for at levere værtskab, der skaber følelsen hos destinationens gæster af at have været ventet – We Have Been Expecting You.

Udvalgte eksempler på værktøjer kan være:

  • Eventspecifikke omslag til generelle brandmagasiner på hotelværelser under eventen
  • Det kan være infoark om specifikke events, der udsendes fra VisitHerning til turismeerhvervet, så de er klar over hvilke gæster, der snart ankommer samt data omkring gæsterne
  • Eller en bustur for frontpersonale, hvor de introduceres til hinanden samt mange af de oplevelser vores gæster benytter, når de er her. Det er nemmere at anbefale en oplevelse, man selv har haft

Alle værktøjerne samles og lægges i den såkaldte værktøjskasse. Værktøjskassen kan komme i brug i 3 forskellige situationer. Fælles for dem er formålet omkring udvikling og understøttelse af et særligt værtskab.

  1. En turismevirksomhed tager selv fat i et koncept eller et produkt og anvender det i sit værtskab
  2. I forbindelse med en større event sættes et antal værktøjer i anvendelse efter drøftelse i lokale netværk
  3. VisitHerning anvender/udvikler nye værktøjer til en specifik udviklingssammenhæng eller undervisningssituation

Hvor står vi nu?

I dag har vi en række værktøjer samt konturerne af en arbejdsmodel for, hvordan værktøjer kan sættes i anvendelse. Vi savner imidlertid en lidt klarere konceptualisering af værktøjerne. Med konceptualisering mener vi alt fra udvikling til grafisk udtryk. Derudover en klarere systematisering af dem samt en overordnet fortælling omkring hvordan man som turismeerhverv kan drage fordel af værktøjer og værktøjskasse.

Opgaven:

VisitHerning søger derfor en ekstern konsulent til:

  • Procesfacilitering
  • Konceptualisering af mulige værktøjer
  • Grafisk design og opsætning af værktøjer

Vi forestiller os, at der gennemføres et koncentreret workshopforløb der skal afklare og fastlægge den videre proces, herunder hvilke værktøjer der skal arbejdes videre med, hvordan den grafiske fremstilling skal være osv.

Når processen er afsluttet, er det vores forventning at stå med et færdigt-konceptualiseret og implementeret produkt ift. værktøjskassen.

Deadlines:

Tilbud skal sendes til VisitHerning på sn@visitherning.com senest mandag 15/8 2022 kl. 10.00.

Udvikling og konceptualisering skal gennemføres i efteråret 2022.

Vurdering:

VisitHerning vurderer indkomne bud ud fra følgende kriterier:

20% kompetencer og erfaring hos byder

40% forslag til opgaveløsning

40% pris

Alle bydere vil modtage svar indenfor 1 uge efter deadline.