Axel Månsson grøntsager økologi

Udbud af konsulentopgave til E.A.T. Vores data

Foto: Axel Månsson A/S

UDLØBET

VisitHerning søger samarbejdspartner til forløbet E.A.T. Vores data - Medarbejderinddragelse og strukturering af data

VisitHerning er destinationsselskab for Herning og Ikast-Brande kommuner. VisitHerning arbejder med information, markedsføring og udvikling af turismen i samarbejde med destinationens kommuner, virksomheder og andre aktører med interesse i turismen.

Ordregiveren:

Ordregiver på opgaven er VisitHerning. Opgaven er del af et større projekt - EAT - Eating and tourism - som er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Herning Kommune, samt VisitHerning. Projektet gennemføres i samarbejde med partneren Bæredygtig Herning.

VisitHerning,
Østergade 21
7400 Herning
CVR nr.: 39374218
www.visitherning.dk

Spørgsmål vedrørende opgaven kan rettes til

Stine Nybo
Projektchef
Tlf. 2623 4856
sn@visitherning.com

 

Baggrund

VisitHerning(VH) og Bæredygtig Herning(BDH) startede i 2023 projektet EAT – Eating And Tourism. Projektet skal fremme den bæredygtige omstilling af den spiseoplevelse vi på destinationen tilbyder vores gæster, så vi kan tilbyde en spiseoplevelse af højere kvalitet og diversitet.

Hvad enten det er forplejning til et af de store megaevents, en hurtig hotdog inden en koncert eller et restaurantbesøg med venner under en kulturfestival, så står maden som et af de centrale elementer i gæsternes oplevelse ifm. både business og leisure events. Det er vores ønske som destination at bidrage til realisering af nationale klimamål samt FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. EAT er vores første strategiske satsning i arbejdet med bæredygtig turismeudvikling.

Opgaven

E.A.T. projektets overordnede formål er at skabe en bæredygtig spiseoplevelse af højere kvalitet og diversitet. Der er mange faktorer som påvirker denne spiseoplevelse og mange faktorer som kan påvirke til en bæredygtig udvikling. Dette kan blandt andet være arbejdet med certificeringer som fremmer en bæredygtig kultur i virksomhederne og som bidrager til den samlet spiseoplevelse for gæsterne.

Vi oplever et behov for hjælp til strukturering af data og ikke mindst til at få opsat processer i hverdagen, som gør at indsamling af data automatiseres og involverer medarbejderne. Alt sammen med det formål at fremme arbejdet med bæredygtighed blandt medarbejderne og gøre data mere tilgængelige og levende.

Vi igangsætter E.A.T. Vores data for at imødekomme det beskrevne behov og har derfor brug for en samarbejdspartner som kan bidrage med brancheerfaring fra hotel/køkken/restaurant, viden om certificeringer samt ESG og kan omsætte denne viden til processer, som inddrager medarbejdere og strukturerer dataindsamlingen. Vi tager udgangspunkt i Green Key certificeringen og de faktorer, der direkte påvirker spiseoplevelsen, herunder medarbejderinddragelse, affald og fødevarer. Vi vil gerne arbejde henimod, at medarbejderne inddrages i dataindsamling og der indarbejdes arbejdsgange som er en naturlig del af hverdagens processer og rutiner.

Opgavens rammer:

Vi forestiller os 2-3 individuelle forløb hos lokale virksomheder (hoteller/restauranter) af 15-20 timers varighed. Hvordan timerne fordeles for de enkelte virksomheder, kan variere.

Forløbet kan se sådan ud:

  • Fælles workshop for relevante medarbejdere:
    Generel info til medarbejderne omkring arbejde med bæredygtighed, præsenteret på en nem og spiselig måde.
  • Opsætte processer for udvalgt gruppe med udgangspunkt i Green Key kriterier vedr. fødevarer:
    Der opsættes nogle processer, hvor medarbejderne inddrages, der indhentes data, opsættes mål og laves opfølgning herpå.
  • Opfølgning og videre forløb:
    Opfølgning på de igangsatte processer. Herudover vil det være muligt at den enkelte virksomhed kan fortsætte samarbejdet for egen regning.

Budgivning

Vi ønsker ikke at modtage et langt skriftligt tilbud på opgaven, men nærmere en kort opsummering af budgiveres kompetencer og umiddelbare forslag til opgaveløsning.

Vi ønsker at holde en personlig samtale (digitalt eller fysisk) af 30 minutters varighed (aftales individuelt, men forventes afholdt torsdag d. 25. januar).

Deadline for bud er tirsdag d. 23. januar 2024 kl. 16.00.

Pris og vurdering

Vi har estimeret et timeprisinterval for opgaven som er 1.000-1.200 kr. Vi forventer, at et enkelt virksomhedsforløb tager 15-20 timer for samarbejdspartnere inkl. forberedelse, kørsel og møder.

Vi har et mål om, at ca. 2-3 virksomheder deltager i forløbet. Disse virksomheder er på forhånd fundet af VH og BDH.

Indkomne bud og samtaler vurderes efter kompetencer og vurderet relevans til løsning af opgaven.