Axel Månsson grøntsager økologi

Udbud af konsulentopgave til EAT-rådgivning

Foto: Axel Månsson A/S

UDLØBET

VisitHerning søger samarbejdspartner til forløbet EAT-rådgivning.

VisitHerning er destinationsselskab for Herning og Ikast-Brande kommuner. VisitHerning arbejder med information, markedsføring og udvikling af turismen i samarbejde med destinationens kommuner, virksomheder og andre aktører med interesse i turismen.

Ordregiveren:

Ordregiver på opgaven er VisitHerning. Opgaven er del af et større projekt - EAT - Eating and tourism - som er støttet med midler fra Danmarks ErhvervsfremmeBestyrelse, Herning Kommune, samt VisitHerning. Projektet gennemføres i samarbejde med partneren Bæredygtig Herning.

VisitHerning, 
Østergade 21
7400 Herning
CVR nr.: 39374218
www.visitherning.dk

Spørgsmål vedrørende opgaven kan rettes til

Stine Nybo
Projektchef
Tlf. 2623 4856
sn@visitherning.com

 

Baggrund

VisitHerning(VH) og Bæredygtig Herning(BDH) startede i 2023 projektet EAT – Eating And Tourism. Projektet skal fremme den bæredygtige omstilling af den spiseoplevelse vi på destinationen tilbyder vores gæster. 

Hvad enten det er forplejning til et af de store megaevents, en hurtig hotdog inden en koncert eller et restaurantbesøg med venner under en kulturfestival, så står maden som et af de centrale elementer i gæsternes oplevelse ifm. både business og leisure events. Det er vores ønske som destination at bidrage til realisering af nationale klimamål samt FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. EAT er vores første strategiske satsning i arbejdet med bæredygtig turismeudvikling. 

Baggrunden for projektet var en oplevelse af tre udfordringer:

1. Gæster oplever, at der er for lille et udvalg af spisesteder samt begrænset udvalg på spisestederne, som fx vegetariske valgmuligheder

2. Gæster oplever, at kvaliteten af råvarer og mad er for lav

3. Der er for lidt fokus på at producere, spise og affaldshåndtere lokalt og bæredygtigt

Opgaven

Med forløbet EAT-rådgivning ønsker VH og BDH at hjælpe de virksomheder, der i dag ikke arbejder strategisk med bæredygtig omstilling af deres forretning, i gang med netop dette arbejde. En hjælp som til et vist niveau er gratis for virksomhederne.

Det skal ske gennem et individuelt udviklingsforløb, hvor VH, i samarbejde med Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, på et første møde hjælper virksomhederne med at afklare og forstå, hvorfor det er forretningsudvikling at arbejde med bæredygtig omstilling i mindre eller større udstrækning. 

På andet besøg er samarbejdspartneren, som søges i dette udbud, tænkt ind i forløbet. Det er planen,at samarbejdspartneren deltager på et møde med virksomheden sammen med BDH. Samarbejdspartneren og BDH skal hjælpe virksomheden videre i udviklingsarbejdet pba. den nyligt etablerede forståelse af, hvorfor bæredygtig omstilling er forretningsudvikling for dem. Mødet skal afklare præcis hvilke handlinger, der kan og skal igangsættes hos virksomheden. 

Det er afgørende, at handlingerne tænkes praksisnært og at de er relaterede til virksomhedens madproduktion.  

Et eksempel kunne være gennemgang af menukort med henblik på introduktion af mere grønt og bælgfrugter samt vegetariske alternativer. Andre eksempler kan være kompetenceudvikling ift. at bruge større leverandørers adgang til og beregning af co2 ifm. indkøb af varer eller handlingerne kan omhandle efteruddannelse af køkkenpersonale. Der er mange muligheder og der skal findes netop den handling/de handlinger, der er relevante for virksomheden og den mad de tilbyder.

Et tredje møde mellem virksomheden og samarbejdspartnere kan aftales og afholdes indenfor dette forløb. Aktiviteter derudover er for virksomhedens egen regning og aftales specifikt mellem samarbejdspartnere og virksomheden. VH og BDH kan inddrages i det tredje møde efter behov og står desuden gerne til rådighed med almindelig rådgivning og sparring efterfølgende. 

Det betyder at vi søger en samarbejdspartner med kompetencer indenfor praksisnær rådgivning ift. professionel fødevareproduktion i bl.a. restaurantkøkkener. Det er vigtigt, at samarbejdspartneren også har kompetencer indenfor bæredygtig omstilling, verdensmål i praksis og lignende.

Budgivning

Vi ønsker ikke at modtage et langt skriftligt tilbud på opgaven, men nærmere en kortere opsummering af budgiveres kompetencer, referencer og casebeskrivelser.

Derudover ønsker vi at afholde personlig samtale (digitalt eller fysisk) af 30 min. varighed onsdag 8. november i tidsrummet kl. 12-16 (alternativt tidspunkt kan aftales).

Deadline for bud er fredag 3. november kl. 12.00.

Pris og vurdering

Vi har estimeret en timepris for opgaven på 1.000 kr. Vi forventer, at et enkelt virksomhedsforløb tager 5-10 timer for samarbejdspartnere inkl. forberedelse, kørsel og møder.

Til info er der allerede arrangeret møder d. 22.+23. november, hvor den valgte konsulent deltager.

Vi har et mål om, at ca. 8 virksomheder takker ja til forløbet. Disse virksomheder er fra projektets start fundet på forhånd af VH og BDH.

Indkomne bud og samtaler vurderes efter kompetencer og vurderet relevans til løsning af opgaven.