Strategi 2025 VH

Strategi VisitHerning 2025

Foto: VisitHerning

Efter et par år, hvor turisme- og oplevelsesindustrien har været slået omkuld pga. Corona-pandemien, ser vi nu ind i en lysere fremtid. Men pandemien har sat sine spor. Ikke mindst i turisternes forventninger, adfærd og rejsemønstre.

Det kræver omstilling og et fornyet syn på vores aktiviteter, når vi skal genrejse turismen. Denne strategi sætter retning for destinationsselskabet VisitHernings arbejde frem mod 2025, som dels er en genrejsning af turismen, men også nye ambitioner og initiativer for turismeudviklingen i destinationen.

Formål

VisitHerning er den naturlige partner for turismeudvikling i Herning og Ikast-Brande kommuner. Gennem stærke relationer og samarbejde med turismeinteressenter udvikles og markedsføres destinationens oplevelser. Med indsigt og professionalisme bidrager VisitHerning til den fælles servicering af destinationens ferie-, event- og erhvervsturister.

Vision

VisitHerning vil sammen med medlemmer, turister og samarbejdspartnere understøtte, udvikle, samle og kommunikere Danmarks destination for forretning og events.
Vi vil være en aktiv nøgleaktør i arbejdet med at
1) positionere Herning som en oplevelsesby i international særklasse.
2) kommunikere de mange muligheder for aktiviteter i naturen, et rigt kulturliv og nyskabende kunst i absolut verdensklasse.

Mission

VisitHerning samler og markedsfører destinationen som et sted med messer og events samt oplevelser "fra øverste hylde" - både inden for natur, kultur, kunst og erhverv.
Vi skaber grundlag for udvikling og indsigt for turisterhvervet.

 

Værdier

Innovative
Vi stiller os forrest i udviklingen af turismeerhvervet i destinationen. Med vores faglighed hjælper vi med at skabe grundlag for, at vores medlemmer kan forløse deres potentiale.

Ansvarlige
Vi er helhedsorienterede og sikrer en sammenhængende oplevelse for områdets turister. Vi er ansvarlige for at udvise ordentlighed, åbenhed og en servicerettet tilgang over for både turister og samarbejdspartnere.

Inspirerende
Vi skaber den viden og det grundlag, som turisterhvervet skal bruge for at skabe fremskridt, forbedringer og de bedste oplevelser for områdets turister.

Eksekverende
Vi holder, hvad vi lover, og vi måler vores succes på evnen til at komme i mål og skabe resultater.

Strategien for VisitHerning er støttet af:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse logo

Foto:Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse