Gå til indhold
Birk Centerpark

Generalforsamling

Foto: Peter Rosbjerg

Turistforeningen for Herning, Ikast-Brande og omegn afholder generalforsamling.

Tid og sted

Tirsdag 29. marts 2022 kl. 16.30 - 17.30.
Mediehuset Herning Folkeblad, Østergade 21, 7400 Herning.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle forslag fremlægges på foreningens kontor til medlemmernes gennemgang 7 dage inden afholdelse af generalforsamlingen. Foreningens årsregnskab vil ligeledes kunne ses på foreningens kontor fra 7 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

Tapas

Efter generalforsamlingen serveres en tapasplatte.
Arrangementet slutter kl. 19.30.

Tilmelding

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig på dette link:
Tilmelding generalforsamling 2022 senest 25. marts 2022. 

Præstbjerg Naturcenter

Foto:VisitHerning

Mountainbike i Lind

Foto:VisitHerning

Hærvejen

Foto:VisitHerning

Share your wonders: