Herning Street Food Festival

Generalforsamling

Foto: Jannie Nyegaard

Turistforeningen for Herning, Ikast-Brande og omegn afholder generalforsamling.

Tid og sted

Onsdag 20. marts 2024 kl. 16.30.

Efter kort konstituerende møde, serveres der en let anretning kl. 17.45.

Mediehuset Herning Folkeblad, Østergade 21, 7400 Herning.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle forslag fremlægges på foreningens kontor til medlemmernes gennemgang 7 dage inden afholdelse af generalforsamlingen. Foreningens årsregnskab vil ligeledes kunne ses på foreningens kontor fra 7 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

Let anretning

Efter generalforsamlingen serveres en let anretning.
Arrangementet slutter kl. 19.00.

Tilmelding

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig på dette link: https://podio.com/webforms/29406259/2413673


Tilmelding generalforsamling 2024 senest 11. marts 2024. 

©Ingvar CronhammarFoto:Nicolas Jægergaard

Mountainbike i Lind

Foto:VisitHerning

Street Art i Brande

Foto:Jannie Nyegaard