VisitHerning
VisitHerning turistbureauet

Generalforsamling

Turistforeningen for Herning, Ikast-Brande og omegn afholder generalforsamling onsdag 24. marts 2021 kl. 17-18. Pga. Covid-19 situationen foregår generalforsamlingen online.  

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle forslag fremlægges på foreningens kontor til medlemmernes gennemgang 7 dage inden afholdelse af generalforsamlingen. Foreningens årsregnskab vil ligeledes kunne ses på foreningens kontor fra 7 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

Tilmelding

Deadline for tilmelding er overskredet. Kontakt sn@visitherning.com hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen.

Dagen før generalforsamlingen får alle tilmeldte tilsendt en e-mail med et link til den online generalforsamling.

Procedure

Præstbjerg Naturcenter
Mountainbike i Lind
Hærvejen