Street Food Festival Herning

Brandkampagne og destinationsfilm (udbud)

Foto: VisitHerning

UDLØBET
VisitHerning søger en samarbejdspartner til udvikling og eksekvering af brandkampagne samt udvikling af storyline og produktion af destinationsfilm (leisure/event)

VisitHerning er destinationsselskab for Herning og Ikast-Brande kommuner. VisitHerning arbejder med information, markedsføring og udvikling af turismen i samarbejde med destinationens kommuner, virksomheder og andre aktører med interesse i turismen.

Ordregiver på opgaven er VisitHerning. Opgaven er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremme-bestyrelse, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune samt VisitHerning.

Ordregiveren:

VisitHerning, Østergade 21, 7400 Herning

CVRnr: 39374218

www.visitherning.dk

 

Spørgsmål vedrørende opgaven kan rettes til:

Stine Nybo

Projektchef

Tlf. 26234856

sn@visitherning.com

Baggrund

Siden 2019 har VisitHerning været destinationsselskab for både Herning og Ikast-Brande kommuner. Som led i sammenlægningen af turismeindsatsen lavede VisitHerning i samarbejde med en lang række lokale og regionale turismeaktører en ny fælles kernefortælling for destinationen. Læs kernefortællingen herunder.

 

Den kernefortælling skal nu udbredes på flere områder. Ikke direkte som slogans eller lignende, men som en samlet fortælling om destinationen. Vores særlige måde at samarbejde på som destination skal give gæsten en oplevelse af at være ventet. En personlig oplevelse i mødet med gæsten på hotellet, i parkeringsanvisningen ved mødestedet eller på destinationens hjemmeside. Og historien skal fortælles gennem mennesker, film og tekst.

Opgaven

I samarbejde med VisitHerning udvikles en storyline der med nye og eksisterende film-klip fortæller budskabet i kernefortællingen kombineret med et udvalg af attraktioner og oplevelser, som en gæst kan få på destinationen. Der er i denne film særligt fokus på at udbrede historien om en samlet destination med en fælles fortælling, så fokus ikke er på erhvervsturisme, men i langt højere grad på kultur, natur, events og publikumsmesser. Leverandøren er ansvarlig for såvel storyline som optagelser og klippearbejde.

Der skal produceres minimum 1 film i 2-3 versioner med længde af 30 sek. og op imod 2 minutter.

Med udgangspunkt i kernefortællingen og filmen opsættes en kendskabskampagne, der har til formål at fortælle målgruppen voksne i Danmark, at det er noget særligt at opleve sammen med sine kære i vores destination. Som led i kampagnen laves en konkurrence med en hovedpræmie af værdi 5.000 kr. VisitHerning er behjælpelig med lokale aftaler ift. præmie.

Formålet med konkurrencen er at optimere antal klik og ikke kun visninger.

Der skal udvikles, planlægges og gennemføres 1 kendskabs- og brandkampagne for VisitHerning. Formålet med kampagnen er at generere trafik til VisitHernings hjemmeside. VisitHerning opsætter landingpage for kampagnen.

Der skal som en del af opgaven leveres en beskrivelse af målgrupper, medievalg samt forventede resultater.

I tilbuddet ønsker VisitHerning et forslag til tidsplan samt jeres umiddelbare forventninger til målgrupper, medievalg og forventede resultater. Al udendørs film skal optages i maj. Øvrige optagelser kan laves vinter/tidligere på foråret. Derfor vil kampagnen skulle gennemføres i juni 2022.

VisitHerning arbejder i al kommunikation med Emotionelle kundetyper – den grønne kundetype.

I kan læse mere om det HER.

Der skal i tilbuddet medtages pris på dansk og engelsk speak og tekstning af film.

Deadlines

Alle aktiviteter skal være udviklet og afviklet inden 30. juni 2022. Der skal afrapporteres på kampagnen inden 31. juli 2022.

Alle tilbud skal sendes til VisitHerning på sn@visitherning.com senest onsdag 8. december 2021.

Spørgsmål til opgaven kan stilles Projektchef Stine Nybo på tlf. 26234856 eller sn@visitherning.com

Alle budgivere kan forvente svar senest uge 50.

Budget

VisitHerning har afsat 75.000 kr. til kampagne-spend i juni 2022.

Derudover ønsker vi bud på opgaven med produktion af film samt produktion og eksekvering af kampagne.

VisitHerning ønsker at alle bud udspecificerer budgetposter.

Vurdering

Alle tilbud vurderes efter følgende kriterier/vægtning:

50% pris

20% interne kompetencer

30% løsning af opgaven

Det er muligt at byde i kompagniskab med en anden virksomhed.

VisitHerning udvælger 2-3 bud, som præsenteres i december på et fysisk eller digitalt møde. På baggrund af det vælges leverandør og der indgås en endelig aftale om opgaven.