Turisme og marked

Foto: Jannie Nyegaard

Her på siden finder du et overblik over, hvordan turismeerhvervet og markedet udvikler sig.

VisitHerning udvikler og er løbende involveret i udarbejdelsen af analyser og segmentering af turismen, som benyttes i markedsføringen. Dette for at imødekomme turisterne i destinationen og deres forventninger.

Hvem er jeres målgruppe?

Det er alle. Og det giver jo ikke særlig god (kommunikationsmæssig) mening. Men det er nødvendigt at forholde sig til dem alle, for det er vidt forskellige mennesker, der går til fx Justin Bieber koncert, industrimesse eller lægekongres. Derfor arbejder vi i VisitHerning med 3 forskellige segmenter. De er som følger:

Er du interesseret i, hvordan vi arbejder med kommunikation og markedsføring i VisitHerning? Så følg med her på siden. Vi vil løbende opdatere siden med eksempler på kampagner fra fx Facebook eller automation-nyhedsbreve. Du kan desuden læse meget mere om, hvem der besøger vores destination, som dækker Herning og Ikast-Brande kommuner.

Hvorfor er de delt ind i forskellige segmenter?

Det er de, fordi vi ønsker at tale mere præcist til hvert segment og lære dem bedre at kende, sådan at vi kan målrette markedsføring og kommunikation til dem. Vi arbejder under de tre segmenterede målgrupper også med kundetyper, som kan være med til at kortlægge lige præcis hvilken specifik målgruppe du som medlem skal fokusere på for at få din markedsføring til at lykkes. Du kan læse mere om de emotionelle kundetyper her: www.kundetyper.dk

Hvis du er interesseret i at lære mere om, hvordan vi målretter produkter og kommunikation til bestemte feriegæster-gruppen, så kan du læse vores Hærvejs-segmentanalyse og om den grønne kundetype her, som fx vores hjemmeside visitherning.dk er målrettet til.

Hvis du har spørgsmål til vores kommunikation og markedsføring, er du velkommen til at kontakte vores projektchef Stine på 96272222 og sn@visitherning.com