SoMe Snushane

Snushane-eksempel

Foto: Visitherning

Dette er blot ét eksempel på, hvordan annoncering og konkurrencer kan se ud, hvor VisitHerning inddrager medlemmer og udbyder deres oplevelser til de besøgende i destinationen. 

børnefamilier, skovsnogen

Foto:Visitherning

Målrettet markedsføring

Vi målretter vores kampagner så specifikt som muligt til en primær målgruppe. Denne målgruppe kan være defineret af produktet, som i dette tilfælde da Snushanen er VisitHernings børnefamilie-ikon. Men målgruppesegmentet kan også være bestemt på baggrund af analytiske undersøgelser.

Klik på fodbold-Snushanen og se et eksempel på, hvordan vi benytter filmmateriale i vores kampagner. Video performer ofte bedre på Facebook og skaber mere involvering fra følgere. Denne konkrete film var kombineret med en konkurrence, som også er meget populært på Facebook, hvor denne netop blev delt.

Til Snushaneuniverset blev der trykt fysiske eksemplarer af hæftet, hvor børnene så havde mulighed for at tage Snushanen med rundt på eventyr og løse de opgaver han havde stillet. Dertil var der bagerst i hæftet indsat klistermærker så børnene kunne sætte et i når opgaverne var klaret. Se Snushanehæftet online

Snushanehæftet blev fordelt på lokationer, hvor børn ville komme forbi såsom biblioteker, museer og Herningcenteret.

Oplev én ting mere

Antony Gormley
Foto:Nicolas Jægergaard&Nicolas Jægergaard

Hele kampagnen blev stillet op som dagsoplevelser, hvilket vil sige at vi altid gjorde det muligt for børnefamilierne og opdage hvad der ellers var i nærområdet af Snushaneoplevelsen. Dette gjorde det muligt at inddrage flere medlemmer og gøre opmærksom på, hvor stort et udvalg og med bred varietet der er i det midtjyske område som hele destinationen dækker over. Dette er derfor både en service for de besøgende, men samtidig også en god mulighed for at vise et faktisk billede af, hvor mange oplevelser der venter hos jer medlemmer.