ERVITU

"Fra turismeøkonomi til erhvervs- & vidensturismeøkonomi" består af to delprojekter for henholdsvis Herning og Aarhus. Målet for den fælles erhvervsturismesatsning er at anvende de turismemæssige styrkepositioner i Aarhus (kongresser og viden) og Herning (fagmesser og erhvervsliv) som stærke internationale platforme for både at skabe vækst i erhvervsturismen og skabe synlighed og udvikling i de regionale videns- og erhvervsmæssige styrkepositioner.

I delprojektet i Herning er der arbejdet målrettet på at styrke messer både som udstillingsvindue og handelsplads, men også som en platform for, at virksomheder kan få ny viden og inspiration til udvikling. Projektet har som formål at skabe en stærk international platform, hvor produktion, innovation, viden og salg sammensmeltes. Fokus er på at bidrage til væksten inden for regionale erhvervsstyrkepositioner – primært inden for fødevarer, energi, digitalisering og kreative erhverv. 

Foto: Stefan Steinn
EOT

EOT

Her finder du EOT brochure, gimmick 1 og 2, hjemmeside logo, konferenceprogram og hvervebrochure

HI

HI