Møde i MCH

Vær vært for en videnskonference i Herning og Ikast-Brande

Foto: MCH

Konferencer er en hjørnesten i faglig udvikling og udveksling af ny viden. Hvert år afholdes nationale og internationale konferencer med vidt forskelligt indhold og af forskellig størrelse. En stor del af konferencerne har skiftende værtskab og lokation.

At være vært for en sådan begivenhed er oftest forbundet med hæder og gode faglige muligheder – men det kan også være et stort arbejde. Mange fagfolk takker nej til rollen som vært for en konference, da det virker som en uoverkommelig opgave, og man ved ikke, hvordan man skal gribe det an. Sådan behøver det imidlertid ikke at være. Denne guide hjælper dig med at gøre opgaven overkommelig og viser, hvordan du kan gribe processen an lige fra de første spæde idéer i planlægningsfasen til afvikling på selve konferencedagen(e).

Formålet med denne guide er at give dig:

  • et overblik over, hvordan du planlægger og afvikler en konference
  • konkrete råd og værktøjer til at planlægge og afvikle en konference
  • et overblik over, hvilken hjælp du kan få til at planlægge og afholde din konference.

Vi håber, at guiden vil give dig mod på at kaste dig ud i rollen som konferencevært. Og husk, at du kan få hjælp fra lokale aktører til hele processen.

Procesværktøj

Som en hjælpende hånd til planlægningsgruppen har vi lavet et procesværktøj

Værktøjet kan bruges til at facilitere de første samtaler, hvor der skal diskuteres idéer, lægges planer og findes information. Det er et simpelt værktøj, som består af en oversigtsplade samt spørgsmålskort. Procesværktøjet og guiden supplerer hinanden. Du finder oversigtspladen på bagsiden af guiden.