skip_to_main_content
Møde i MCH

Vær vært for en videnskonference i Herning og Ikast-Brande

Konferencer er en hjørnesten i faglig udvikling og udveksling af ny viden. Hvert år afholdes nationale og internationale konferencer med vidt forskelligt indhold og af forskellig størrelse. En stor del af konferencerne har skiftende værtskab og lokation.