Ikon - lecture

Foredrag og inspirationsoplæg

Foto: The Noun Project

Hvert efterår inviteres medlemmer af VisitHerning til et efterårsmøde og en generalforsamling (forår).

Efterårsmødet har forskellige temaer fra år til år og kan fx omhandle bæredygtig omstilling, destinationens målgrupper og branding.

Derudover inviterer VisitHerning løbende til inspirationsoplæg og inspirationsture for udvalgte grupper af medlemmer. Det kan fx være detailhandlen der inviteres med på inspirationstur til en anden by, som har haft succes med deres detailhandel. Der informeres om muligheder i medlemsnyhedsbreve, her på siden og direkte til medlemmer via mail.

Møde i MCH
MCH

Generalforsamling

Hvert forår afholdes VisitHernings Generalforsamling. Her er alle medlemmer velkomne.
Foruden det formelle, fremlægges beretning om det forløbne år, regnskab præsenteres til godkendelse og der fastlægges kontingent-satser.

Vi afslutter med en let anretning og muligheden for at mødes med andre medlemmer og teamet bag VisitHerning.

WHBEY
Daniel Oxenhandler

Efterårsmøde

På efterårsmøderne samler vi medlemmerne til en halv eller hel dag fyldt med inspiration og oplæg indenfor et emne, eksempelvis ’vores fælles gæst’ eller ’arbejdet med bæredygtig omstilling’.

Der inviteres ofte eksterne oplægsholdere ind, for at sikre kvaliteten af indholdet på disse dage.

Vi søger altid input fra vores medlemmer på spændende emner og oplægsholdere, så hold jer ikke tilbage, hvis I sidder med guldkorn eller specifikke behov!

Dato følger.

Læs mere

Ikon - Samspil
Samspil
Ikon - værtskabs-akademi
Værtskabs-akademi
Ikon - Support
Support
Gavlmaleri Brande
Medlem