Gå til indhold
©  Foto:

Vester Palsgaard Skovmuseum - Lukket

Vi har på Museum Midtjylland været nødt til at træffe den svære beslutning om at stoppe vores aktiviteter på Vester Palsgaard Skovmuseum, og museet er derfor fra foråret 2023 lukket for offentligheden.

I forbindelse med arbejdet med Museum Midtjyllands nye strategiplan i 2022, har vi analyseret driften af vores museer i Ikast-Brande Kommune. Den grundlæggende udfordring er den daglige drift, hvor en uforholdsmæssig stor del af basisbevillingen går til at vedligeholde bygningerne samt forbrugsudgifter og udgifter til forsvarlig opbevaring af genstande.

Vi ønsker fremover at bruge færre ressourcer på bygningsdrift og i stedet arbejde for, at flest mulig borgere og turister oplever kulturhistorien, der hvor de bor og opholder sig.

Blandt andet igennem ’Det rullende museum’, hvor vores ambition er at bringe vores formidling og genstande ud til lokalsamfundene. I første omgang med relevante og vedkommende tilbud på kommunens folkeskoler.

I løbet af 2023 gennemgår museets medarbejdere samlingen på Vester Palsgaard Skovmuseum, hvoraf de fleste genstande bliver flyttet på magasin. En gruppe frivillige arbejder på at etablere en lokalhistorisk udstilling andetsteds i området i samarbejde med Museum Midtjylland.

Lokalhistorisk Arkiv har fortsat åbent torsdage, men flytter i løbet af året ud af bygningen. Bygningen er ejet af Skov- og Naturstyrelsen, som overtager driften af bygningen pr. 1. januar 2024.

 

En stor tak

Der skal lyde en stor tak til Vester Palsgaard Skovmuseums frivillige, som gennem en lang årrække har ydet en ekstraordinær stor indsats på museet; ved museets arrangementer og særligt arbejdet med museets vedligeholdelse.

En stor tak skal også lyde til Støtteforeningen for Vester Palsgaard Skovmuseum, som gennem årene har stået bag mange arrangementer og arbejdet for at fremme museets virke.

For yderligere spørgsmål: kontakt os på 96 26 19 00 eller kontakt@museummidtjylland.dk.

For spørgsmål vedr. genstande og samling kontakt da vores samlingschef Jesper på jmc@museummidtjylland.dk eller 24 24 34 55.

Share your wonders: