Stor fremgang hos Museum Midtjylland

Museum Midtjylland har oplevet en massiv fremgang i besøgstallet på 6.000 gæster på blot ét år. I alt har 26% flere besøgende indløst billet til ét af museets fem besøgssteder. Samlet set når Museum Midtjylland op på 29.570 gæster i 2019.

Klosterlund Museum

Den flotte fremgang skyldes de mange tiltag, som museet har iværksat de sidste 3 år. Museum Midtjylland arbejder målrettet med deres visuelle identitet på tværs af alle kanaler. Materiale, opslag og hjemmeside har et ensrettet udtryk, så man ikke er i tvivl om, at afsenderen er Museum Midtjylland, dette skaber genkendelighed og øger kendskabsgraden.

Museet har ændret deres formidlingsstrategi, så der er flere aktiviteter børn og voksne kan deltage i. Der er fokus på interessante foredragsholdere og samtidig skal deltagerne aktiveres og have lov til at røre og føle. Museet kan se, at de er ved at få bedre fat i børnefamilierne og håber, at de på sigt vil besøge områdets museer på lige fod med svømmehaller og legelande.

Klosterlund Museum

Mere for børn

Som noget nyt har Museum Midtjylland oprettet en Krea Klub for børn mellem 7 og 12 år. Her mødes børnene én gang om måneden fra januar til april og laver bløde, dejlige og dekorative ting i stof, garn og uld. På Klosterlund Museum har afholdelsen af Museets Helte været en succes, hvor børnene er med til, at udforske fortidens mysterier og lege museumsinspektør for en dag. Her får de fingrene helt ned i historien og det er endnu et eksempel på den involverende formidling, som Museum Midtjylland arbejder på.   

Herningsholm

Mere liv på Herningsholm

Den gamle herregård i Herning har også oplevet en positiv udvikling i gæster. For bare 3 år siden var der 800 gæster om året og i 2019 var tallet oppe på 4.000. Her er der åbnet op for bryllupper, hvilket gør at folk knytter minder til stedet og Museum Midtjylland har også succes med afholdelse af bl.a. lørdagsmatiné på Herningsholm med koncert og fortællinger.

Frilandsmuseet

Nye traditioner

Museum Midtjylland arbejder også med at skabe traditioner, som folk gerne kommer tilbage til år efter år. I december var der juleaktiviteter på Tekstilmuseet og til juleåbningen på Frilandsmuseet, var mange mødt op for at vække nisserne.

2020

Museum Midtjylland er for første gang en del af Socle du Monde Biennalen 2020 og der vil være udstillet tekstilinspirerede værker på Tekstilmuseet i perioden fra den 24. april – 27. august. Biennalen reflekterer over verden i forandring. Derudover kommer der en ny udstilling på Klosterlund Museum, krea-klubben starter, rullende byvandringer afprøves og flere jazzkoncerter kommer til. Der er meget at glæde sig til i 2020 og vi håber I vil lægge vejen forbi ét af de fem spændende museer i Herning og Ikast-Brande.

Se Museum Midtjyllands aktivitetskalender