skip_to_main_content
VisitHerning

Kulsøen

Brunkulslejet, der blev til Kulsøen, er en af de betydeligste brunkulsforekomster. Efter brunkulsgravningens ophør, blev der foretaget en tilplantning af de nøgne arealer for at forhindre sandflugt - men også for at skabe et spændende naturområde. Kulsøen er i dag et reservat for svømmefugle, herunder knopsvaner, gråænder, toppet lappedykkere og blishøns.

Faciliteter: Borde og bænke, bålplads, fiskeri og en natursti.