Fisketegn og regler

Fisketegn og regler

Fiskeregler for lystfiskeri på Naturstyrelsens arealer 
Skal du fiske i åerne efter havørred og laks, så skal du købe statens obligatoriske fisketegn samt fiskekort. I lakseåerne gælder der særlige regler, som du skal have sat dig ind i inden du påbegynder fiskeriet.

Fisketegn
Hvis du er mellem 18 - 65 år påkræves det at du har statens nationale fisketegn for at fiske i danske fiskevande. Fisketegnet bliver udstedt som dag-, uge og årskort.    

Køb statens fisketegn online her.

Fiskekort
For det meste er fiskeretten i søer og vandløb privat, men den bliver tit lejet ud til lokale lystfiskerforeninger. Hvis du ønsker at fiske sådanne steder, skal du, udover det obligatoriske fisketegn, også købe et specielt fiskekort til det pågældende fiskevand. Fiskekort bliver typisk udstedt som dag-, weekend-, uge- og årskort.

Bemærk at ved bl.a. fiskeri i Skjern Å kræves det desuden, at der tilkøbes et fiskekort samt laksekontigent udover det obligatoriske fisketegn. Du kan læse mere om regler og lokale forhold ved Skjern Å her.

Bestil dit fiskekort online her.

Herunder finder du desuden Naturstyrelsens regler for lyst- og fritidsfiskeri. 

  • I de ferske vande må du kun anvende de traditionelle lystfiskerimetoder og -redskaber til flue-, spinne-, pirke- og medefiskeri med en til to stænger pr. lystfisker. Det gælder medmindre andet er tilladt af det lokale statsskovdistrikt.
  • Fiskeri fra båd eller lignende er normalt ikke tilladt og kræver i alle tilfælde tilladelse fra det lokale statsskovdistrikt.
  • Undgå af hensyn til naturen at anvende fiskegrej af bly.
  • Der må ikke anvendes forfodring.
  • Tag hensyn til gydepladser og ynglende fugle. Det er ikke tilladt at færdes i rørbevoksninger, dvs. bredzoner af rørsump og rørskov, ligesom nedslibning af søbredder og åbrinker m.v. skal undgås.
  • Af hensyn til smitterisiko og uønsket spredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn, der kommer fra andre fiskevande. 

Put & Take-søer
Hvis du fisker i en af de såkaldte ”put & take-søer”, skal du hverken have fisketegn eller fiskekort. Her betaler du typisk mellem 70,- og 100,- kr. for tre timers fiskeri.

Læs mere om regler for lyst- og fritidsfiskeri på Naturstyrelsens hjemmeside her.

Mindstemål og fredningstider
For en lang række fiskearter er der indført et mindstemål, og/eller en fredningstid i den periode, hvor fiskene er samlet for at gyde. Formålet er at sikre, at fiskene kan nå at gyde og derved opretholde en bestand.

Læs mere om mindstemål og fredningstider på NaturErhvervstyrelsen's hjemmeside her

Del denne side