Gå til indhold
App

App til VisitHerning

Foto: Visitherning

Beskrivelse af opgave

UDLØBET
Hos VisitHerning ønsker vi at få udarbejdet en smartphoneapplikation, der kan fungere som supplement til vores hjemmeside og de fysiske brochurer, der stadig er tilgængelige mange steder.

Målet med applikationen er, at den skal tilføje noget ekstra til et besøg i Herning eller Ikast-Brande Kommune. Den skal altså ikke blot fungere som en informationsplatform, men derimod som en platform, der kan gøre et besøg på destinationen til en bedre, interaktiv oplevelse.

Applikationen skal udvikles til både iOS og Android, og det skal være muligt løbende at tilføje content, uden at applikationen skal udgives på ny. I denne forbindelse er det vigtigt, at vi hos VisitHerning selv har mulighed for at tilføje content, og at der bliver tænkt i en – for os – brugervenlig løsning til at gøre dette.

Vi har en fastsat budgetramme for udviklingen af applikationen. På sigt er det imidlertid muligt, at den skal videreudvikles, og i et sådant tilfælde forventes videreudviklingen leveret af samme leverandør.

Hos VisitHerning skal vi have det fulde ejerskab over applikationen og al dens indhold. Vi skal have adgang til data, ligesom al kommenteret kode og alle rettigheder hertil skal overdrages til VisitHerning, så en videreudvikling på egen hånd er mulig. Vi er godkendt som applikationsudviklere hos Apple.

Sidst i udbudsbeskrivelsen findes kravspecifikationer og uddybning af ønsker til applikationen.

Baggrund

VisitHerning er en privat turistforening med godt 200 medlemmer. Medlemmerne er primært erhvervsvirksomheder, institutioner, organisationer og foreninger.

Foreningens formål er at fremme turismen i Herning, Ikast-Brande og omegn og at skabe de bedste vilkår for kongres-, erhvervs-, ferie- og naturturismen i dette geografiske område. Samtidig arbejder vi på at styrke virksomheder med aktiviteter relateret hertil.

Størstedelen af de besøgende kommer til vores destination i forbindelse med events og konferencer. Foruden selve turistforeningen driver VisitHerning også et møde- og eventbureau ved navn OrgaNicer.

Plan for løsning af opgaven

1.    Indgåelse af kontrakt

2.   Afklaringsmøde/workshop

3.   Produktion af applikation

4.  Test af betaversion (juni måned)

5.  Justeringer

6.  Udgivelse af den færdige applikation på App Store og Google Play (september måned).

Vi forventer, at der først og fremmest skal afholdes en workshop, hvor vi kan sikre, at vi er på bølgelængde ift. ønsker og forventninger til applikationen. Da vi ønsker at indgå et længerevarende samarbejde, er det vigtigt for os, at vi ved samarbejdets opstart får sporet os grundigt ind på hinanden, så vi er sikre på, vi arbejder i samme retning.  

Betaversionen skal være klar til test i juni måned, og den færdige applikation skal lanceres i september 2021.  

Samarbejde

Vi ønsker at finde en fleksibel og pålidelig samarbejdspartner, som ikke blot kan hjælpe med udarbejdelse af vores applikation, men også med forbedringer og udvidelser af den på sigt. I denne forbindelse ønsker vi at finde en leverandør, som løbende kan bidrage med inputs til applikationen.

Da der er tale om en dynamisk applikation, er det forventeligt, at der vil opstå ønsker til ændringer og justeringer løbende, hvorfor det er vigtigt for os, at vores leverandør er omstillingsparat. Samtidig skal leverandøren være i stand til at tænke i kreative løsninger.

Det er vigtigt for os, at vi har en fast kontaktperson, som har det forkromede overblik over projektet, og at der er gennemsigtighed ift. tidsforbruget på opgaven. Det er en fordel, hvis vores leverandør gør brug af et åbent projektstyringssystem såsom Podio.

Vi vil gerne løbende afholde statusmøder (cirka hver 14. dag), så vi hele tiden ved, hvor i processen vi befinder os.

Kriterier for tildeling af opgaven

Tilbuddet vurderes og vægtes ud fra følgende kriterier:

  • kompetencer: 30 %
  • løsningsforslag: 20 %
  • pris: 50 %

Vi har en budgetramme på 200.000-300.000 til udvikling af applikationen.

Udformning af tilbud

Ethvert tilbud skal minimum indeholde følgende:

  • relevante oplysninger om virksomheden (kompetencer, referencer, kvalifikation)
  • beskrivelse af eventuelle underleverandører
  • oplysninger om prisen fordelt på delelementer – hvor mange timer (og dermed hvor stor en del af budgettet) er der afsat til de enkelte dele af projektet?
  • forslag til opgaveløsning
  • tidsplan for løsning af opgaven
  • kontaktpersonens oplysninger.

Modtagelse af tilbud

Tilbud sendes til Stine Nybo på sn@visitherning.com.
Frist for modtagelse af tilbud er mandag d. 14/12-2020 kl. 12.

Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål til udbuddet kan rettes til Stine Nybo på sn@visitherning.com.

App Sitemap

Sitemap

Foto:Visitherning

Ovenfor ses en visuel opstilling af applikationens sider og templates.

I filen herunder gennemgår vi – side for side – de forskellige funktioner og krav med wireframes og uddybende tekstbeskrivelser.

Note: De udarbejdede wireframes er blot en visuel understøttelse af konceptet og skal dermed ikke ses som fastlagt UX-design.

Dette udbud er en del af projektet ”GENSTART – bæredygtig genstart af DK’s destination for møder mellem mennesker”, som er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Herning Kommune samt Ikast-Brande Kommune.

Share your wonders: