skip_to_main_content

Infoark

Med et infoark er det vores mål at du som er i berøring med destinationens gæster i forbindelse med større arrangementer, kan få et hurtigt overblik over både arrangementet og de gæster, som det tiltrækker.